Härnösand Yippie 1 2022

Hallå där…

Kajsa Hartig

Text Olof Wigren

Vilka planer har ni för de kommande åren?
– De kommande två åren har museet fortsatt fokus på att omarbeta de övriga två basutställningarna. Under 2022 fokuserar vi på utställningen om medeltid och stormaktstid. Det handlar om att förmedla ny forskning och nya arkeologiska fynd men också om att tydligare lyfta fram berättelser från perioden, som till exempel den om häxprocesserna i länet i slutet av 1600-talet. Parallellt med arbetet med de permanenta utställningarna arbetar museet också med förmedling på plats i länet med hjälp av mediaguiden KulturPunkt. Här kommer vi att fortsatt utveckla upplevelseformat, så att man kan ta del av länets historia på plats i länet där viktiga händelser inträffat. Det här arbetet riktas också mot skolor i andra kommuner som ofta inte har möjlighet att komma till museet.
– Under våren 2022 visas också tre små utställningar på museet med temat demokrati, vilket känns extra angeläget med tanke på att det är valår. En större händelse under året är att det åter är dags för det stora samarbetet kring samtidskonst, tidigare med namnet Y-salong. I år sker samarbetet under ledning av Konstfrämjandet som startat upp i länet och utställningen byter i och med det namn till Triennalen. Det som är nytt i år är också att utställningen sprids över länets kommuner i ett samarbete med museer och konsthallar. Utställningen visas från mitten av maj till början av september.

Artikeln publicerades i Yippie 1 2022 på sidan 12