Härnösand Yippie 8 2020

Mer lek i vardagen!

Text Karin Pettersson Skarby

Det ska vara plats för alla på träspånen i den nya lekparken på Artillerigatan. Lekmanegen är uppdelad i flera områden och med aktiviteter för alla åldrar. Det finns BMX-bana för cyklister, gungbräda och studsmatta, lekplats för yngre barn, en inhägnad multisportyta, fotbollsplan och grill- och mötesplatser för hela familjen. Det var tidigare fastighetsägaren Härnösandshus som tog initiativet och det började med att boende fick kryssa i en lista vad de ville ha i området. Det mesta av det kryssade har nu blivit verklighet. Allt är inte helt färdigt. Det ska bland annat komma fotbollsmål, ramper till linbana och planteras träd och buskar.
Hela projektet har kostat 2,8 miljoner kronor. Hälften är bidrag från statliga Boverket, Härnösandshus har stått för 600 000 kronor och Härnösands kommun för resten.

Artikeln publicerades i Yippie 8 2020 på sidan 8