Härnösand Yippie 9 2015

Pedagoger x 2 nomineras till pris

Specialpedagogerna Robert Gessner och  Lena Bylund är nominerade till lärarstipendiet ”Guldäpplet”, som varje år delas ut av stiftelsen Yngve Lindbergs minne. Lena och Robert  arbetar inom grundsär på Kiörningsskolan och nomineras för stort engagemang och kunskap i satsningen på IT i kommunens skolor

Artikeln publicerades i Yippie 9 2015 på sidan 10