Härnösand Yippie 2 2016

Brohistoria

Text Lars Kågström Foto Grundsärskolans högstadium på Kiörningskolan

Fler bilder:

 Under hela hösten och vintern har bygget av Kanalbron pågått. Några som har följt projektet mer noggrant än andra är de sex eleverna på grundsärskolans högstadium på Kiörningskolan. Varje vecka har de gått ner till bron och tagit varsin bild av brobygget, från sex olika positioner. Bilderna ska sedan sättas ihop till bildspel.
– Tyvärr har vi inga bilder på när den gamla bron revs eftersom det gjordes innan skolan startade i höstas, berättar Robert Gessner och Lena Bylund som är lärare i klassen.
– Å andra sidan har vi hela bildserier på när den nya broklaffen lyftes på plats.
Robert och Lena försöker hela tiden koppla moment i kursplanen till något konkret som händer. Det gör det både roligare och mer lättbegripligt för eleverna. Just det här projektet handlar om momentet konstruktion inom teknikämnet och eleverna har också gjort studiebesök på byggarbetsplatsen.
– Det var roligt att få komma innanför avspärrningarna och se allting lite närmare och eleverna ställde också frågor till personalen.
Genom fotoprojektet har eleverna även jobbat med bilder och fått en anledning till fysisk rörelse.
– Vi behöver vara ute och röra på oss och då är det bra att ha ett mål med promenaden.
Eleverna har varsin Ipad som de har använt som kamera och som också används i mycket av den andra undervisningen. Robert Gessner och Lena Bylund blev för övrigt nyligen nominerade till utmärkelsen Guldäpplet för sitt sätt att arbeta med digitala hjälpmedel..

Artikeln publicerades i Yippie 2 2016 på sidan 9