Härnösand Yippie 1 2023

Så minskar du dina elkostnader

Text Lennart Lundberg Foto Martin Sundqvist & Shutterstock

Fredrik Olsson.

Det lönar sig att spara el. Både för att hjälpa andra och för den egna plånboken och för att undvika att elen stängs av några timmar. Därför presenterar vi nu några spartips.

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Det är en anledning till att spara el. En annan är att priserna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker till under vissa timmar i vinter.
Fredrik Olsson, chef för kund- och marknad på Hemab, rekommenderar i första hand att man inte ska värma upp sin fastighet med el.

– Det absolut viktigaste är att se över sin uppvärmningsform. Att ansluta sig till fjärrvärme där det är möjligt är både en god affär för plånbok och miljö, säger Fredrik Olsson.
– Han rekommenderar alltså fjärrvärme som hans arbetsgivare Hemab äger och driver.
Men han har också några andra råd.
– Ställ ned den elektriska golvvärmen, kontrollera att inte varmvattenberedaren är för högt ställd och byt till LED-lampor, säger Fredrik Olsson.

Energimyndigheten föreslår att vi ska göra flera saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Det vill säga mitt på dagen, sent på kvällen och på helgen. Att göra så är, enligt myndigheten, en av de enskilt viktigaste för att avlasta elsystemet. Men samtidigt måste man tänka på brandsäkerheten.

För många är de höga elpriserna en tuff utmaning. Genom att använda mindre el kan man spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar, enligt energimyndigheten elpriset i en positiv riktning.
När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastas elsystemet. Då minskas risken för frånkoppling, som orsakas av att användningen överskrider det vi kan producera och importera.

Genom att använda mindre el hjälper vi, enligt energimyndigheten, varandra i Sverige. Men vi hjälper också våra grannländer. Vår export av fossilfri el ledde, enligt myndigheten, till minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.

Tio smarta tips att spara energi

1. SÄNK VÄRMEN INOMHUS Speciellt om du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent.

2. ANVÄND MINDRE VARMVATTEN Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektiva kranar och duschmunstycken kan du dessutom minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent.

3. STÄNG AV APPARATER och släck lamporna. Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.

4. ANVÄND TIMERN på din motorvärmare rätt. När det är varmare än +10° behövs den inte alls, vid 0° kan du använda den i max 1 timme och vid -15° kan du använda den i cirka 1,5 timme.

5. EN PLASMA-TV kan dra 2-3 gånger mer ström än motsvarande platt-tv med annan teknik.

6. SLÄCK LAMPOR i de rum där ingen är och byt till led-lampor. En led-lampa förbrukar 80 procent mindre el än en vanlig glödlampa.

7. HÅLL RÄTT TEMPERATUR i kylen (+6°) och frysen (-18°). Frosta även av frysen minst en gång om året och se till så att dörrar och lock sluter tätt.

8. ANVÄND ELEN på bästa sätt utan att slösa med den i onödan. Ta reda på vad du använder elen till så är det lättare att spara på rätt ställe.

9. KÖR DISKMASKINEN när den är full och använd energisparprogrammet.

10. DUSCHA KORTARE TID Byt också gärna till snålspolande blandare och duschmun-
stycken. Att duscha är mer energieffektivt än att bada.

Artikeln publicerades i Yippie 1 2023 på sidan 36