Härnösand Yippie 6-7 2021

”Vi är inte herre över skapelsen”

Text & foto Karin Pettersson Skarby

Linda Stiernberg erbjuder religiös service till 600 medlemmar i Samfundet Forn Sed Sverige, en av Sveriges största samfund för hedningar. Hon är riksgydja.

Vi sitter på Tjusarklinten på Gådeåberget och ser över Fröland.
– Det är fint att sitta här och se över Frejas land, Fröland, säger Linda Stiernberg.
Freja, eller Fröja, är gudinna i den nordiska folktron. Namnet Fröja kommer från det fornsvenska namnet för fru i betydelsen kvinna och härskarinna. Det antas att områden och orter som börjar med ”frö” har varit kultplatser för Freja.
I början av maj var Linda med i radioprogrammet ”Människor och tro” som representant för Samfundet Forn Sed. Programmet handlade om olika gudsbilder och Linda berättar i programmet att den guden som står henne närmast, är Frej.
Som samfundets riksgydja är hon samfundets förtroendevalda. Riksgydja och riksgode väljs för två år av årstinget, som ofta arrangeras i samband med det stora, årliga blotet i Uppsala där många medlemmar möter upp.
Vad är blot?
– Det är ett sätt att fira tillsammans med gudarna, det stärker vänskapsrelationen mellan makterna och människorna. Det handlar om tacksamhet för att vi lever, för gåvor och för att livet fortsätter.
För att bli gode och gydja går man en utbildning.
– En gydja och gode har en stödjande funktion för medlemmar i religiösa frågor. Det behövs särskilt nu när folk är mycket ensamma, säger Linda.
Linda har varit med i samfundet sedan 2010. Hon blev vigd till gydja 2018 och vald till riksgydja 2020.
Varför tror du fornnordiska seder kan fungera även 2021?
– Människors förhållande till makterna finns även i dag. Just nu tror jag att vi måste ha tankesättet att världen är helig, jorden är levande och allt är besjälat. Andra religioner har också förstått behovet av att ändra mänsklighetens förhållande till jorden. Även påven talar om naturens rättigheter, men våra synsätt på jorden skiljer sig åt. Vi tror inte att människan är herre över skapelsen. Vi säger att vi är en del av jorden som är helig i sig själv.

 

Samfundet Forn Sed Sverige

  • Grundades 1994 under namnet Sveriges Asatrosamfund. Nytt namn 2010.
  • Är sedan 2007 ett registrerat trossamfund.
  • För utövare av nordisk naturreligion som utgår från naturens och tillvarons helighet.
  • Har inte religiösa dogmer eller profeter. Det som förenar är formerna för utövandet; seden.
  • Närmar sig 590 medlemmar.
  • Organisering: Godarna och gydjarna i samfundet utgör goderingen, som just nu har 12 medlemmar. De arbetar med de andliga frågorna. Samfundet har även ett råd som fungerar som en styrelse. Antingen riksgoden eller riksgydjan sitter med i styrelsen.
Linda Stiernberg

ÅLDER 41 år.
FAMILJ Man och två barn.
BOR Gådeåberget, Härnösand.
GÖR Utredare på ett ­konsultföretag. Umgås med familjen, är föreningsaktiv och är gärna ute i naturen.
AKTUELL Är riksgydja i Samfundet Forn Sed Sverige.
MITT SMULTRONSTÄLLE Tjusarklinten med utsikt över Fröland – Fröjas land.

Artikeln publicerades i Yippie 6-7 2021 på sidan 22