Härnösand Yippie 8 2016

1000 meter rakt genom stan

Foto Pawel Maronski

Nybrogatan var en gång Härnösands paradgata. Idag är den mest en genomfartsled för bilar. Men det finns stor potential och även konkreta idéer för hur stadens tydligaste huvudgata åter ska bli ett naturligt stråk där människor vill röra sig och vara.

En kilometer är den. Eller 1 090 meter för att vara exakt. Den är rak, den är bred och har en tydlig början och ett tydligt slut. Man ser hela gatan var man än befinner sig på den. Den har helt enkelt alla förutsättningar att vara en riktig paradgata där människor flanerar, slår sig ner på en uteservering, sitter och pratar, står och tittar på en tävling, går i en demonstration. En plats där vi vill vara för att andra är där.
Idag är Nybrogatan någonting annat. Ett hav av asfalt där bilar som är på väg någon annanstans har tagit över. Fotgängare och cyklister tar om möjligt andra vägar.
2010 gjordes en studie av Nybrogatan med visionen att ”Nybrogatan skall bli Härnösands attraktiva paradgata, en välkomnande tydlig huvudgata till stadskärnan som länkar ihop öst och väst över Nattviken”. Studien utmynnade i ett ”Program för upprustning”, som sedan dess har legat i träda.
– Ja, andra saker har kommit emellan och prioriterats, säger stadsarkitekten Thomas Karlström. Men idéerna och samtalet kring Nybrogatan lever vidare och mycket av det som står i programmet gäller fortfarande.

Thomas Karlström, stadsarkitekt.

Thomas Karlström, stadsarkitekt.

Just nu tittar samhällsförvaltningen på vad som måste och kan göras med kajerna och då ingår förstås området kring Nybron. Även själva bron är på väg att ta slut och behöver antingen renoveras eller bytas ut inom en relativt snar framtid.
Nybron är också grunden till hela begreppet paradgata. Innan den första bron stod klar 1894 fanns ju inte hela stråket från Villa Nybo till stationshuset. Då hette sträckan från Storgatan upp till Brunnshusgatan Gymnasiegatan och stumpen från Storgatan ned till vattnet Gymnasiegränd.
När bron byggdes rätades gatorna ut och den sista backen upp till Kastellgatan gjordes i ordning och alltihop döptes till Nybrogatan. Det var också under den här tiden, 1880-1910, som alla de ståtliga stenhusen längs gatan byggdes. Nybrogatan blev stadens naturliga paradgata.

En som fortfarande gillar Nybrogatan är fotografen och reklammannen Örjan Leek. För ett år sedan svarade han så här på Yippies fråga om bästa gata:
– Nybrogatan är magisk – 1 000 meter spikrakt genom stadskärnan, över havsvattnet och med stiliga hus och sköna parker på ömse sidor.
Örjan är också en av guiderna under sommarens stadsvandringar.
– Det gick väldigt bra för Härnösand kring förra sekelskiftet och att bygga de här ståtliga stenhusen längs en bred och fin gata var bland annat ett sätt att hävda sig mot Sundsvall.
I studien från 2010 finns flera konkreta förslag för att Nybrogatan ska bli en gata där ”gående, cyklister och bilister kan samsas i en överblickbar och harmonisk miljö”. Framför allt handlar det om att minska gatubredden, som idag är 11-13 meter, till 8 meter och i stället ge mer utrymme för planteringar, gående, cyklister.

Andra idéer i studien är att återskapa en historisk karaktär med hjälp av gatsten, att ge uteserveringar en enhetlig utformning, att använda belysningsstolpar som rumsskapande element och att göra Krysset (korsningen Nybrogatan-Storgatan) till en plats med ”sittmöjligheter och spanläge”. Stadsarkitekten Thomas Karlström är fortfarande positiv till de flesta av förslagen.
– Jag tycker till exempel att vi är dåliga på att använda gatsten och att vi av slentrian använder för mycket asfalt. På väl valda ställen, inte på hela gator men i mindre områden, kan gatsten vara ett jättebra alternativ. Det är vackert och det gör också att bilar sänker farten.
När det gäller belysning bör fokus ligga på gång- och cykelbanor.
– Bilarna har sina egna ljus. Det är viktigare att lysa upp gångbanor och då kan vi med fördel ha lägre stolpar och det behöver inte vara så starkt ljus heller.

Förslaget för delen närmast Härnösand Central fördelar Nybrogatan så här: 1,5 m gångväg, 2 m cykelväg, 3,5 m planteringsyta, 8 meter körbana, 3,5 m planteringsyta, 2 m cykelväg och 1,5 m gångväg. I dag är körbanan mellan 11 och 13 meter.

Förslaget för delen närmast Härnösand Central fördelar Nybrogatan så här: 1,5 m gångväg, 2 m cykelväg, 3,5 m planteringsyta, 8 meter körbana, 3,5 m planteringsyta, 2 m cykelväg och 1,5 m gångväg. I dag är körbanan mellan 11 och 13 meter.

I Krysset har det framförts idéer om till exempel en sittvänlig trappa i slänten upp mot Rådhuset.
– Krysset är en naturlig samlingsplats på kvällar och nätter med närhet till pubar och restauranger så det kan vara en god idé att göra den bättre för det ändamålet.
När det gäller uteserveringarna vill inte Thomas styra för hårt.
– Nej, de måste få vara personliga, så länge de är stadsmässigt utformade.
En annan som reagerar när det pratas om enhetlighet är landskapsarkitekten Bengt Schibbye.
– Nybrogatan är inte enhetlig. Tvärtom berättar den hela stadens historia, från de gamla industriområdena på Kronholmen, via den fina stadskärnan upp till villorna på höjden. Jag tycker vi ska se värdet av det och inte lusa ner med enhetliga möbler och annat i onödan. Möblera försiktigt och lyft fram det som finns i stället. Det är 1 000 fantastiskt fina meter.
Eller åtminstone 1 000 meter med potential att bli fantastiskt fina.

Äldre foton från Länsmuseet

Äldre foton från Länsmuseet

Vad tycker du om Nybrogatan?

Hur borde den utvecklas? Skriv vad du tycker på Yippies Facebooksida eller skicka ett mail till info@yippieharnosand.se

 

Program för upprustning av Nybrogatan från 2010  föreslår bland annat:

• minska gatubredden till 8 meter
• trottoarer breddas för att bli flanörvänliga och ge plats för folkliv
• cykelbanor och stråk förtydligas
• stenstadskvarterens historiska karaktär förstärks med beläggning av gatsten
• uteserveringar får en enhetlig utformning
• skapa en stämningsfull ljussättning som lyfter fram fasader och gaturum
Studien gjordes av Structor Mark och Karavan Arkitektur & Landskap och finns att läsa i sin helhet på Härnösands kommuns hemsida (Länk: ”Nybrogatan – ett program för upprustning”).

 

Saker som kan göras (eller göras oftare och mer) på Nybrogatan

 • Bilcruising
 • Lådbilsrally
 • Skidsprintlopp
 • Löpartävlingar
 • Cykellopp
 • Skidhopp
 • Skatetävlingar
 • Demonstrationer
 • Parader
 • Gatukonstutställningar
 • Gatumusikfestival
Många stod längs Nybrogatan under årets cruising vid Nostalgidagarna.

Många stod längs Nybrogatan under årets cruising vid Nostalgidagarna.

 

Hallå där !

Lena Hjortsmark… Lena Hjortsmark på Stenstans Trafikskola, hur ska man egentligen köra på Nybrogatan? Är det en eller två filer?
– Det är två filer hela vägen, förutom över bron. Det är lite mer trångt mellan bron och Lidl-rondellen, men man ska köra som om det är två filer hela vägen. Det är inte många som förstår det, men det är ju inga linjer i gatan så det är inte så konstigt.

Artikeln publicerades i Yippie 8 2016 på sidan 24