Kultur & nöje Yippie 1 2023

Ny bok om bortglömd Öbacka-författare

Text Lennart Lundberg Foto Frida Sjögren

När vi tänker på Härnösandsförfattare är det kanske Elias Sehlstedt, Bertil Malmberg, Ludwig ”Lubbe” Nordström och numera kanske också Alfhild Agrell vi tänker på. Birger Sjödin 1887 – 1911 är kanske mer bortglömd trots att han självklart tillhör de författare från Härnösand som borde han en plats i historien.

Bo Hiertners ”En bok om Birger Sjödin” har nu, på initiativ av advokat Lars Sjödin givits ut av umeåförlaget H:ström -Text och Kultur. Detta med ekonomiskt stöd av Gamla Härnösandspojkar.
Denna bok skulle ha kommit ut i samband med 100-årsminnet av Sjödins död 2011 men på grund av sjukdom hann den inte bli helt färdig tills dess. Bo Hiertner gjorde dock klart sin bok och nu flera år efter att Bo Hiertner avlidit så ges boken ut.

Bo Hiertner har lagt ned ett gediget arbete på att forska om Sjödin och skildra honom som författare. Han har studerat samtida recensioner och skildrat Sjödins författarskap men har också själv kunnat återge hans levnadshistoria bland annat genom de brev som Birger Sjödin skrev till sin fästmö.
Birger Sjödin är en författare som hann avlida innan han fick sitt stora genombrott. Han fick två novellsamlingar publicerade bokform och har i övrigt publicerats i olika tidningar, bland annat i Idun och Härnösandsposten där han arbetade efter studenten.

Han var en författare som av recensenter räknas som ett geni i vardande och räknades som jämförbar med Strindberg.
Birger Sjödin publicerade inte fler noveller under sin livstid än man i lugn och ro hinner läsa under en helg. Bo Hiertners bok består av flera delar där man i första delen får en skildring av Birger Sjödin uppväxt och liv på Långgatan i Härnösand. I den andra delen presenteras några noveller med Hiertners egen tolkning tillsammans med några framstående recensenters.
I en tredje skildras Härnösand vid sekelskiftet med många bilder. Boken är en utmärkt introduktion till denna författare som avled 24 år gammal när hans författarkarriär bara börjat.

Bo Hiertner har i sin bok tagit upp ett nästa glömt författarskap som en gång i tiden satt Härnösand på kartan. Men med hjälp av Hiertners bok har vi alla möjlighet att hitta till detta betydelsefulla författarskap.

Artikeln publicerades i Yippie 1 2023 på sidan 10