Näringsliv Yippie 5 2023

Världen står inför en klimatomställning

Härnösand växer med Torsboda

Text Lennart Lundberg Foto Shutterstock, Sveco, Torsboda Industrial Park

Västernorrland har god tillgång till el …och den är grön. Det är något som efterfrågas i hela världen. Det är en av de främsta orsakerna till att den nya fabriken hamnar i Torsboda.

1 Många arbetstillfällen
Det kinesiska företaget PTL vill etablera sig i Torsboda för att bygga en fabrik för delar till el-bilars batterier. De tre kommunerna Timrå, Sundsvall och Härnösand som finns bakom satsningen räknar med 1 900 jobb i Torsboda. Dessutom massor med indirekta arbetstillfällen.
Eftersom ett industrijobb brukar leda till minst två, upp till fyra indirekta arbetstillfällen skulle kunna innebära omkring 8 000 nya jobb i regionen. Och kommunen räknar med många nya invånare till Härnösand vilket betyder att bostadspriserna stiger och man måste öka antalet platser på både skolor och förskolor.

2 Grön el i länet
2018 producerades nästan 14,3 terawatt elenergi i länet. Västernorrlands län exporterade cirka en tredjedel av sin elproduktion. Detta trots att det redan nu finns gott om elslukande industrier i länet. Elen är dessutom grön oavsett hur man definierar grön el. Fyra femtedelar kommer från vattenkraft och den största delen av resten kommer från vindkraft och en liten del från solkraft och kraftvärmeverk.
Det kinesiska bolaget PTL har redan flera fabriker som gör delar till batterier. Men ännu ingen fabrik i Europa. Nu har företaget utvärderat olika platser i Europa och slutligen landat i att Sverige och Torsboda är bästa platsen för den här investeringen. Bolaget kommer att vara en viktig leverantör till Northvolt i Skellefteå . Men fabriken i Torsboda ska också leverera till andra batteritillverkare i Europa.
Enligt företaget PTL blir fabriken toppmodern, strikt miljöanpassad och den största fabriken i Europa för tillverkning av anodmaterial. Den svenska batteritillverkaren Northvolt har redan tecknat avtal om omfattande anodleveranser från fabriken i Torsboda.
En viktig del av Northvolts strategi för att skapa världens grönaste batteri är att bjuda in underleverantörer att producera material och komponenter på fossilfria elnät och i linje med Europas höga miljöstandard.

3 Om hur bygget påverkar
Northvolt räknar PTL som en ledande global tillverkare av anodmaterial och etableringen i Sverige kommer, enligt Northvolt. inte bara sänka batteriers totala koldioxidavtryck, utan kommer sannolikt också att locka fler aktörer i batteriekosystemet att etablera sig i Norden.
Både företaget och kommunerna räknar med många tillfälliga gästarbetare under själva byggtiden och vill få en smidig byggprocess med så få störningar som möjligt. I huvudsak räknar politikerna med att det blir det svensk arbetskraft, men utesluter inte arbetskraft från mellaneuropa och grannländer. Man räknar också med specialister från Asien och USA.
Målet är att lokal arbetskraft ska användas i så hög utsträckning som möjligt. Många av de tillfälliga gästarbetarna kommer att bo i tillfälliga bostäder på olika platser runt om i regionen.

4 Om en ny trafikplats
En etablering kommer att innebära kostnader för de tre kommunerna. Framför allt för Timrå där fabriken byggs. Det handlar bland annat om att förstärka vatten & avlopp.
Det behövs också fler bostäder, förskolor, skolor, gång och cykelvägar och smarta trafiklösningar med mera.
En del av dessa investeringar kommer kommunerna göra, andra görs av stat och myndigheter, medan en hel del kommer att göras av privata aktörer och företag.
Det blir till exempel en ny trafikplats i anslutning till fabriken Under byggtiden kommer det att blir en tillfällig trafiklösning för att trafiken på E4:an mellan Härnösand och Sundsvall inte ska påverkas så mycket.

5 Om betydelsen för Härnösand
För Härnösands del innebär satsningen att kommunen måste tänka om. Och någon egentlig planering för fabriken och alla inflyttare har precis startat.
–Vi har ju tidigare fått anpassa oss till en stillastående eller minskande befolkning. Nu ska befolkningen öka, och det snabbt, och det ger oss möjlighet till en stärkt välfärd i framtiden, säger kommunalrådet Andreas Sjölander (S).

För Härnösand är det är nu som arbetet börjar på riktigt.
– Men förberedelsearbetet har pågått en tid och vi känner oss långt framme vad det gäller bostäder. Men vi behöver också titta på allt annat. Har vi detaljplaner för välfärdsverksamheter? Var ska de ligga och hur ska kommunen växa?

En fråga handlar om anpassning av skola och förskola. Men Andreas Sjölander räknar dock inte med att det per automatik kommer en massa barn bara för att det flyttar hit människor i arbetsför ålder. Men kommunen är medveten om att man nu måste jobba hårt för att kunna ta emot de som vill flytta till Härnösand.
– Det kommer vara ett utmanande, men framför allt ett inspirerande arbete som vi har framför oss. Nu får vi ägna oss åt ett samhällsbygge och möta fler människor och bryter en trend som går 50 år tillbaka där vi antingen stagnerat eller till och med minskat. Samtidigt som Sverige i övrigt har gått från sju miljoner invånare till 10,5 miljoner.
Andreas Sjölander anser att Västernorrlands betydelse i ett nationellt perspektiv har minskat.
– Nu är vi åter på kartan där vi tillsammans med Norrbotten, Västerbotten och Jämtland går i bräschen för den gröna industirevolutionen. Detta är en spelförändrare på riktigt. Avslutar Andreas.

6 Om Mittuniversitetets forskning
Redan idag är Västernorrland en spjutspets när det gäller forskning om batterier och speciellt om anoder som den nya fabriken ska tillverka. I mer än fem års tid har forskningen pågått på Mittuniversitetet.

– Vi har forskat ännu längre än så på energiteknik, säger Birgitta Engberg, forskningsledare vid forskningscentrum FSCN Mittuniversitetet och berättar att man samarbetar med olika universitet i forskningen bland annat Uppsala universitet.

Man forskar om att få fram batterier med betydligt högre kapacitet än dagens, som kan användas i olika typer av fordon, och se till så att dessa fordon kan drivas utan att kräva fossila bränslen.
Det är enligt Mittuniversitetet bara en fördel för universitetets batteriforskning att PTL etablerar sig i Torsboda. Mittuniversitetet hoppas att kunna bidra med vetenskaplig kompetens och på sikt utbilda personal med djupa kunskaper inom batteritillverkning.
Samtidigt utvecklar forskarna vid Mittuniversitetet metoder och tekniker för att klara storskalig lagring av energi.
Deras forskning visar att man kan öka ett batteris lagringskapacitet med tio procent, men det kan bli ännu bättre. Genom att öka andelen kisel i materialet kan batterierna nå en nivå där det har 20 procent högre lagringskapacitet, bara genom att bara förbättra anoden. För elbilar är detta särskilt viktigt, då de behöver kunna lagra mycket energi för att generera en längre körsträcka. Så Mittuniversitetet räknar med att fabriken kommer hjälpa universitetet att bli världsledande.

Vad är elbilsbatterier tillverkade av?

• Elektrisk folie

• Anoder (som ska tillverkas i Torsboda)

• Separator

• Elektrolyt

• Pouch-cell (påscell)

• Elektroniskt kretskort

• Katod

Fakta om Torsboda Industrial Park

• Produktionsstart 2025/26
• Areal 60 hektar mark
• Produktion om 50 000 ton (+ 50 000 ton i fas 2)
• Heltäckande produktionsprocess
• 100% grön energiomställning
och som en motor för gröna jobb i området
• PTL är ett privatägt kinesiskt och världsledande bolag inom anodtillverkning noterat på Shanghai-börsen.
• Anläggningen i Torsboda utanför Timrå planeras stå klar 2025/2026 för att kunna producera 50 000 ton anodmaterial i den första fasen och sedan dubbla kapaciteten i fas två. Det motsvarar en batteriproduktion på 100 GWh.
• Investeringen beräknas till omkring 13 miljarder kronor för anläggningen
på 60 hektar som kommer att försörjas till 100 procent av fossilfri elektricitet och ha världens lägsta CO2-avtryck för anodtillverkning.

Fakta

Härnösand – Torsboda 28 km, 24 min med bil
Sundsvall – Torsboda 25 km, 20 min i bil
Timrå centrum – Torsboda 13 km, 11 min i bil
Källa Google

Artikeln publicerades i Yippie 5 2023 på sidan 58