Reportage Yippie 2 2016

I huvudet på Sara

Text Lars Kågström Foto Pawel Maronski

Härnösand växer och det planeras fler nya byggen än på väldigt länge. Mitt i händelsernas centrum finns samhällsnämndens ordförande Sara Nylund. Hon ser stora möjligheter för Härnösand att utvecklas, framför allt som boendestad och besöksmål. Vi bad henne prata fritt om fem olika områden.

Om Smitingen

I Smitingen sitter vi på en skatt som kan utvecklas som besöksmål. Idag är det inte många utanför Härnösand som känner till vilken pärla det är. Men för att Smitingen ska kunna utvecklas måste vi skapa någon typ av boende, det har pratats om en mindre camping och det finns även utrymme för det i den detaljplan som gäller.
Med fler besökare finns också underlag för ett utökat utbud av service, till exempel restaurang, café och sådant. Men det är jätteviktigt att allt vi gör sker i samklang med omgivningen och de stora naturvärden som finns. Smitingen ska vara ett hållbart besöksmål.

Om hotellet

Processen kring ett nytt hotell på Kanaludden är otroligt spännande och också jätteviktig, inte bara för Härnösand utan för hela Höga Kusten. I regionen behöver vi 300 nya hotellbäddar fram till 2018 och det är också viktigt att de är utspridda geografiskt. Ett nytt hotell i Härnösand ska komplettera Hallstaberget, Höga Kusten-hotellet och Ulvö Hotell.
Men hotellet är också livsviktigt för Härnösands roll som nav för offentlig verksamhet i framtiden. Om vi vill ta en roll i en ny region och fortsätta vara centrum för statlig verksamhet så måste vi ha ett större hotellutbud. När det gäller placeringen kan man ha olika åsikter, men det är inte kommunen som ska investera över 100 miljoner kronor. Vi måste vara ödmjuka och inse att den som är i branschen och ska investera har störst erfarenhet att avgöra var ett nytt hotell kan fungera. Men det är också viktigt hur hotellet ser ut och passar i omgivningen, så vi arbetar aktivt med gestaltning och utseende på hotellet.

Om Skeppsbron

Vi håller på med en förstudie för utvecklingen av området kring Nattviken inklusive Skeppsbron. Det ska utmynna i ett projektförslag som presenteras för samhällsnämnden i vår. Och det gäller inte bara kajerna utan även vad som kan ske ovan jord. I de frågorna vill vi gärna ha en aktiv dialog med Härnösandsborna, föreningar och näringslivet.
Själv ser jag det som självklart att vi hittar andra lösningar för bilparkering. Vid våra bästa lägen närmast vattnet ska det inte stå bilar, där ska människor röra sig. Mest akut är dock att besluta om utsprångskajen eftersom den är avstängd. Om vi kommer fram till att vi vill ha den kvar som den är nu så måste den åtgärdas snarast. Men det handlar om mycket pengar. Bara det skulle kosta över 25 miljoner.

Om handelsområdet

Att ha ett externt handelsområde så nära centrum som i Härnösand är både positivt och väldigt ovanligt. Om det blir så att Dollar Store flyttar till den tomma tomten intill Härnösand Central, så knyts Ankaret och centrum ännu mer samman. Det känns fantastiskt bra. Intill finns det ytterligare en tomt kvar att sälja, vilket jag hoppas vi också kan lyckas med.
Sedan tror jag inte att det blir aktuellt med fler nybyggen i och omkring handelsområdet, utan fler etableringar får ske genom förtätning. Visserligen finns det plats på norra sidan om Bondsjöleden, men den marken är planlagd som park- och naturmark och jag tycker att det ska förbli så. Vi behöver de gröna områdena också.
Fotnot. Den 29 februari beslutar kommunfullmäktige om köpeavtalet för tomten intill Härnösand Central ska godkännas. Dollar Store har bekräftat att det är de som vill öppna butik där.

Om bostadsbyggande

Vi är på väg in i en byggboom och det behövs verkligen för vi blir fler och fler. Härnösand är en plats där människor vill bo och då behövs det fler nya bostäder. Förutom de projekt vi känner till, som trygghetsboendet på Vårsta, etapp 2 på Bryggaren strand, flerbostadshus och kedjehus på Brännan och Härnösandshus bygge i Gådeåparken finns det fler områden som är spännande.
På Lövudden har vi förhoppningsvis tomter för radhus och villor till salu innan årets slut och längs hela Södra sundet finns det möjligheter att både bygga nytt, förtäta och bygga om fritidshus till permanentboende. Ett annat spännande område, med tanke på pendlingsmöjligheterna, är Kronholmen där det finns möjligheter att förtäta för boende. Vi håller på med ett nytt program för Torsvik tillsammans med markägarna. Här finns intresse att bygga nya bostäder och det kommer ut som planprogram för samråd med Härnösandsborna i februari/mars.

Sara Nylund

Ålder 38
Familj Man och två söner, 4 och 6 år gamla
Bor Mindre gård i Södergård, Gussjö
Gör Ordförande i samhällsnämnden (70 %), egenföretagare

Artikeln publicerades i Yippie 2 2016 på sidan 15