Sport & fritid Yippie 4 2016

Fem släpp för Hitta Härnösand

Friskvårdssatsningen HittaHärnösand delas i år upp i fem etapper i stället för fyra. Nya kartor släpps vid varje månadsskifte och den första etappen startar den 1 maj. En annan nyhet är att kartorna finns att hämta i de stora livsmedelsbutikerna och andra större offentliga lokaler som Sambiblioteket, Simhallen med flera.
– I övrigt är det ungefär som tidigare. Den som vill vara med registrerar sig och sina checkpoints på vår hemsida, säger Per Edström, ordförande i arrangerande Härnösands Orienteringsklubb.
Varje etapp innehåller 20 checkpoints, alltså totalt 100, och deltagarna får orientera sig i olika delar av Härnösand och dess omgivningar. Den första kartan gäller Sälsten/Norra Härnön. Förra året registrerades totalt 36 437 checkpoints, en ökning med över 40 procent jämfört med året innan.
– Vi hoppas naturligtvis att den siffran ska öka ännu mer i år, säger Per Edström.

Artikeln publicerades i Yippie 4 2016 på sidan 14