Sport & fritid Yippie 11 2022

”Inte det viktigaste att vinna”

Text Jens Näsman

Den första helgen i november avgjordes ”Ungdomsspelen” i Härnösand.

Inbjudan kom från IK Virtus, idrottsföreningen i Härnösand som ordnar aktiviteter för de med hörselnedsättning, och den riktade sig unga idrottare över hela landet som ville testa Futsal och/eller Badminton i klasserna U11, U13, U15 och U17.
Tidigare arrangerades detta av skolidrottsföreningarna på de olika dövskolorna höst och vår, men numera är det idrottsföreningarnas ansvar.
Tanken med de idrottsliga sammankomsterna har dock fortfarande skolfokus.
Åtminstone enligt Lisbeth Wikström och Monika Nyberg från arrangerande IK Virtus:
”Det här är ett fantastiskt sätt för de yngre ungdomarna att lära känna varandra innan de ska gå gymnasieskolan i Örebro tillsammans”.

Den gamla OS-devisen (det är inte viktigast att vinna, utan att kämpa väl) passade väldigt bra in på det här evenemanget. De klubbar som inte fick ihop egna lag till Futsal-turneringen, gick samman och bildade kombinationslag. Det var till och med mixade lag i de yngsta åldrarna.
Okej.
Några av de äldre killarna visade att de väldigt gärna ville vinna, men gemytlig stämning och trivsamt umgänge var det övervägande intrycket.
Idrott i kamratskapens tecken helt enkelt.

Tack för inbjudan!

Artikeln publicerades i Yippie 11 2022 på sidan 59