Nostalgibilden Yippie 5 2022

Cityhuset

Text Örjan Leek Foto Profilbild Leeks arkiv

Den vackra sandstensfärgade portalen fick förlängt liv när Cityhuset uppfördes åren 1981–83.
Portalen fanns utmed Rådhusgränd på det badhus som invigdes 1924 och revs drygt 50 år senare efter att nuvarande Simhall byggts (1971–73) på Kanaludden.
Sundsvalls-arkitekten Svante Rosenlind fick förtroendet att projektera Cityhuset och på stora bilden (cirka 20 år gammal) ser vi att hyresgästerna bland annat var Kajutan, Resecity och Manpower.

De små bilderna uppifrån och ner visar:
• Badhuset på Rådhusgränd, sent 1920-tal.
• Interiör från 1954 med 12,5 meters-bassängen.
• Huvudentrén med portalen och vackra dubbeldörrarna..

Artikeln publicerades i Yippie 5 2022 på sidan 14