Härnösand Yippie 10 2022

I huvudet på:

Andreas Sjölander

Text Lennart Lundberg Foto Martin Sundqvist

Om nya styret

Härnösand kommer att styras av samma konstellation som föregående period och jag kommer att fortsätta som kommunstyrelsens ordförande. Att vi samarbetar med Miljöpartiet har en lång tradition i Härnösand där också Miljöpartiet är stort. Att samarbeta med Vänstern har också varit självklart.

 

Om att samarbeta med KD

Att vi fortsätter ett samarbete med Kristdemokraterna beror dels på att det fungerade bra under förra mandatperioden trots meningsskiljaktigheter nationellt. Men också på att, vi som haft bra kontakt med regeringen, också kan få naturlig kontakt mellan majoriteten i Härnösand och en eventuell ny regering där Kristdemokraterna ingår. Detta är bra, speciellt om det diskuteras något som kan bli negativt för Härnösand. Då är det bra med någon som kan föra en dialog direkt med regeringen.

 

Om hur han ska agera mot oppositionen

Vi kommer inte att lägga oss i hur oppositionen organiserar sig eller vem som ska bli oppositionsråd. Vi kommer att lägga ned rösterna när det blir omröstning om oppositionsråd. Men man kan tycka att det skulle vara bra om oppositionen skulle kunna enas om en kandidat till oppositionsråd. (För fyra år sedan röstade flera i majoriteten på Centern istället för på Moderaternas Anders Gäfvert).

 

Om satsningen på skolan

Vi kommer att arbeta för att Härnösand ska få en engelskspråkig skola. Och då menar jag en skola i kommunal regi, inte ett företag som till exempel Engelska skolan. Med många nya Härnösandsbor kommer det att behövas fler skolor i Härnösand och inte minst en skola där undervisningen sker på engelska. Vår vision är ju att Härnösand ska växa med 5000 personer till 2040 och när satsningen på Torsboda blir verklighet kommer det att behövas fler skolor så nedläggning av skolor är inget alternativ.

 

Om att inte vara ensam

Uppgörelsen innebär att Knapp Britta Thyr också blir kommunalråd som kommunstyrelsens vice ordförande. Under senare år har vi istället haft majoritetsföreträdare på deltid vilket har fungerat bra. Men med den här lösningen kan jag få en helt annan avlastning. (Knapp Britta Thyr har tidigare varit politiker på mer än halvtid som samhällsnämndens ordförande.)

ANDREAS SJÖLANDER

ÅLDER Fyller 42 år snart, född på Härnösands BB, uppvuxen i Kramfors
FAMILJ Sambo, en dotter

BOR Hus på fastlandet

GÖR Kommunstyrelsens ordförande

Artikeln publicerades i Yippie 10 2022 på sidan 12