Härnösand Yippie 4 2023

Så ska Härnösand bli årets friluftskommun

Text Lennart Lundberg Foto Pawel Maronski

Härnösand vill bli Sveriges friluftskommun. Det är nu ett mål som kommunen satt upp. Förra gången, det vill säga i somras, som en årets friluftskommun utsågs hamnade Härnösand på 20 plats. Men bara i länet är det stor konkurrens. Till exempel från Örnsköldsvik som i somras kom tvåa bland landets kommuner.

Örnsköldsvik har dessutom vunnit titeln flera gånger tidigare och Sundsvall en gång. Men 2022 var det Trollhättans kommun som utsågs till årets friluftskommun.

För att bli utnämnd till Sveriges friluftskommun behöver en kommun arbeta långsiktigt med friluftslivsfrågorna. Friluftslivet bör genomföras och visas upp på sådant sätt att det blir enkelt för kommuninvånare att välja en aktiv fritidssysselsättning utomhus.
Detta ska Härnösand kommun nu göra genom att ta fram ett program om hör friluftslivet ska bli bättre.
– Med havet, bergen och skogen har Härnösand goda förutsättningar att bli en framstående friluftskommun med ett stort utbud av upplevelser som bidrar till en hållbar tillväxt, attraktiva boendemiljöer och en god folkhälsa, säger Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande (S).

Han tror att investerade medel i friluftslivet ger mångdubbelt tillbaka till den lokala ekonomin.
Studier i Finland visar på att varje investerad euro i nationalparker och andra skyddade områden ger 10 euro tillbaka till den lokala arbetsmarknaden och ekonomin. Motsvarande studie i Skottland visade att ett investerat pund gav sju pund tillbaka.

– Naturvårdsverket har statistik som visar på att 46,7 procent av befolkningen har valt boendeort utifrån friluftslivet, det gör att frågan också är viktig utifrån ett befolkningsperspektiv, säger Andreas Sjölander.
Och befolkningsfrågan är ju mycket viktig, enligt Sjölander, för att Härnösand ska klara kompetensförsörjning och välfärd i framtiden.
Friluftsprogrammet ska visa vilka mål och ambitioner kommunens har och ge möjlighet att utveckla och bevara naturområden och miljöer för friluftsliv.

I programmet vill man till exempel slå ett slag för den natur som finns inpå knutarna. ” Inom Härnösands tätort och kommundelscentrum finns många värdefulla bostadsnära lek- och rekreationsområden. Enskilda områden pekas inte ut av friluftsprogrammet, delvis för att det skulle innefatta flera hundra områden och delvis för att det inte finns nog med kunskap för att peka ut dessa områden idag.”
Murberget pekas dock ut som ett populärt rekreationsområde som är värdefullt och lättillgängligt oavsett ålder och årstid.
I programmet slås också fast att efter Härnökusten finns flera områden med höga natur- och upplevelsevärden för friluftsliv, här är det ett utvidgat strandskydd på 200 meter för att skydda värdena mot exploatering. Något som i sin tur kan möjliggöra för naturupplevelser på dessa platser även i framtiden.

Fakta

Sveriges friluftskommun baseras på en årlig undersökning om kommunernas arbete med friluftsliv. Undersökningen, som ställer frågor om planering för friluftsliv, information och samarbete om friluftsliv samt aktiviteter för friluftsliv, är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening. Sveriges friluftskommun har utsetts ut sedan 2010.

Friluftskommun 2022
1. Trollhättan
2. Lund och Örnsköldsvik
4. Kalix och Olofström
6. Götene, Höganäs och Sundsvall
………………………………………………………….
20. Härnösand

Artikeln publicerades i Yippie 4 2023 på sidan 14