Härnösand Yippie 9 2015

Fina fisken i långa loppet

Foto Pawel Maronski

Nu ska Gådeån bli vad den en gång var för fisken. Under några veckor jobbar en grävmaskin med att lägga tillbaka stora stenar, bredda fåran och andra saker som gör att havsöringen ska trivas bättre.
– Det ser jättebra ut så här långt. Jag har redan sett mer fisk stå här. Vi räknar med att beståndet kan öka med upp till 70 procent, säger Hasse Johansson, ordförande i Helgums- och Gådeåns Fiskevårdsområde.
Det är Fiskevårdsområdet och Länsstyrelsen som har tagit fram idén och Hushållningssällskapet som utför jobbet med hjälp av EU-medel. På vissa ställen har bäckfåran breddats rejält, till exempel vid bilbron där ån nu är upp till åtta meter bredare.
Under arbetets gång uppstår då och då intressekonflikter. Bra miljöer för fisken fungerar inte alltid för fiske.
– Men i långa loppet är det som är bra för fisken också bra för fisket, inte bara här utan också i Helgumsån och Långsjön. Och hittills har vi kunnat kompromissa på ett väldigt bra sätt, säger Hasse Johansson.

Artikeln publicerades i Yippie 9 2015 på sidan 8