Härnösand Yippie 9 2021

Härnösand i rörelse

Det händer mycket i vår kära stad just nu. Nya arbetstillfällen, hotellbygge, projekterade bostadsområden och effektivare spårkommunikationer.

 

Hotellet tar form

Efter många års väntan ser det äntligen ut som Härnösand får sitt nya hotell. Detta sedan Hernö Gin tagit över projektet. Det var många år sedan som jag som första journalist kunde beträtta om planerna på ett nytt hotell vid simhallen i Härnösand. Hotellplanerna presenterades konkret 2015. Men hotellet hade redan varit på tapeten långt innan dess.
Projektet har överklagats i många instanser av både Naturskyddsföreningen och olika grupper av Härnösandsbor. Men det har förmodligen funnits en majoritet som vill se det nya hotellet även om
motståndarna varit flitiga på insändarsidor och i sociala media.
Nu är detaljplanen godkänd och den 7 juli fick Hernö Gins vd, Jon Hillgren klartecken till bygglov. Det förberedande markarbetet för det nya hotellet på Kanaludden har startat. Det handlar bland annat om anslutningar för vatten och avlopp. Det ska även grävas ett djupt schakt från pumpstationen till mitt framför entrén till simhallen.

 

Foto: Maria G Nilsson

Spårgärning

Det är fullt på spåren. Tåg kommer inte fram. Godset får inte plats. Längs med Norrlandskusten finns Ostkustbanan, en enkelspårig järnväg.
Restiden Stockholm – Göteborg 48 mil ligger oftast på drygt 3 timmar. Den snabbaste resan tar 2 timmar och 53 minuter.Tittar man på restiderna Härnösand–Stockholm 45 mil med samma typ av tåg och utan byten tar resan drygt 5 timmar. Det enda positiva med det är att om man missar tåget till med så mycket som mer än tio minuter kan man, om man har skjuts, lätt köra ikapp det med bil, köra lagligt och hoppa på tåget i Sundsvall. Så mycket längre tar resan Härnösand–Sundsvall med tåg jämfört med bil.
Ostkustbanan begränsar hela järnvägsnätet. Men det behöver inte vara så. Genom att bygga ut till dubbelspår fyrdubblas kapaciteten och norra och södra Sverige knyts ihop.
Exempel: Restid Stockholm–Härnösand: I dag över 5 timmar, med dubbelspår under 3 timmar.
Uppgradering av Ostkustbanan är en lyckad satsning, inte bara för de som bor i Härnösand utan för hela landet.
Nu börjar det att röra sig i frågan. Trafikverket vill som första etapp bygga dubbelspår på sträckan Hudiksvall–Sundsvall , eftersom den sträckan har det största kapacitetsproblemet och den lägsta medelhastigheten.
Därefter föreslår Trafikverket att gå vidare med sträckan Timrå–Härnösand, som bland annat möjliggör kortare restider, ökad kapacitet och transporter med tyngre godståg genom bättre lutningsförhållanden.

 

Återvunnet och hållbart

Det rör på sig i gamla Prismahuset och lokalen Åhlens huserade i. Återbruksgallerian börjar ta sin form och butiken Re:store ska öppna lagom till julhandeln. Visionen är att skapa en välkomnande, fräsch och levande galleria. En plats som känns äkta och lockar till kreativitet. I gallerian ska det både finnas fasta unika butiker och möjlighet att tillfälligt hyra in sig i en del av en gemensam butik. Allt som säljs är återbrukat, återanvänt eller hållbart producerat.

 

Illustrationer: Härnösands kommun

Klart för camping

Ännu en gammal långbänk som diskuterats i många år ser nu ut att bli verklighet.
På Smitingen planeras en året runt-öppen camping på cirka fem hektar med servicebyggnader, reception, stugområden och restaurang. Anläggningen ska ha en stark karaktär av miljömässig hållbarhet och tydligt införlivas med den unika naturmiljön i området.
På Smitingen ska finnas en mångfald av verksamheter som vill växa med den nya anläggningen och tillsammans stärka och profilera hela området som besöksmål och reseanledning.

 

Unika möjligheter för att skapa en trivsam camping vid Smitingen.

Bind samman strand och kaj

Bygg en cykelväg från centrum till Sälsten. Gör något för att minska farten på Skeppsbron.
Gör sträckan trevligare kanske en trädallé. Se till att det finns ett större utbud längs Skeppsbron, det kan handla om fler restauranger och caféer. Det kan handla om möjlighet att vinterbada och att åter kunna
fiska från Utsprångskajen. Detta är några av de synpunkter som kommit fram från de mellan 200 och 300 personer som haft synpunkter på området. Man vill också att Utsprångskajen ska prioriteras framför Nybrogatan.
Nu sammanställs synpunkterna och ett formellt samråd om hela sträckan från centrum till Sälsten kommer i vår. Samtidigt utreds möjligheterna att renovera och bygga ut kajen för att kunna ta emot upp till 300 meter långa kryssningsfartyg. Det skulle betyda att de kryssningsfartyg som kommer till Härnösand skulle kunna placeras mer centralt än idag.
Redan nu händer det saker i området. Framför allt på Sälstens Udde där man arbetar med en ny detaljplan. Se mer på kommande sida.

 

Saltvik växer

Delar av Salviks industriområde har stått tomt och väntat på investeringar. Och nu händer det. Skatte­verket flyttar sina arkiv till Härnösand vilket kommer att ge 30 nya jobb. Inte så många jämfört med kriminalvårdens anläggning i området. Men det handlar om ett trendbrott.
Det nya arkivet ska ligga i ett nytt industriområde på Saltvik, bakom Mio Möbler strax norr om Härnösand. Byggnaden ska rymma 25 000 hyllmeter och ha plats för upp till 30 medarbetare, men också utrymme för att kunna expandera. Arkivet ska vara på 3 000-4 000 kvadratmeter och ha plats för 20–30 medarbetare. Härnösand är något av en huvudstad i arkivlänet Västernorrland och den roll lär man behålla.Västernorrland är det län som har tappat flest statliga jobb under perioden 2008-2014. Även efter 2014 har antalet statliga jobb fortsatt minska, särskilt i Härnösand.
Blir det också något av Skatteverkets och Riksarkivets planer på att flytta ihop i Härnösand så blir detta arkiv, tillsammans med det i Trondheim, norra Europas största.

 

Sälstens udde.

Sälstens nya ansikte

Härnösandshus vill bygga nya bostäder i sluttningen mellan Tulegatan och E4, på det område där Gådeåskolan tidigare låg. Fastigheten heter Svanen 1 och ligger väster om Nattviken, alldeles ovanför E4. Sedan den gamla skolan brann ned på 1990-talet har området varit obebyggt.
Kommunen har också börjat utreda möjligheterna att bygga bostäder på Sälstens udde. Man utreder bebyggelsestruktur, grönytor, vägar och dagvattenfrågor.
Det planeras också bostäder på Torsvik. Beslutet gör det möjligt att bygga nya bostäder i området. Det är två fastighetsföretag, Härnösandshus och Årstabergsfastigheter, som har planer på att bygga på Torsvik. Härnösandshus vill bygga vid Nybrogatan, i anslutning till de bostadshus som redan finns där och som bolaget äger. På tomten intill, mellan McDonalds och beachvolley-planen, vill företaget Årstabergsfastigheter bygga.Företaget Lillskär AB vill bygga rad- och kedjehus på en förlängning av Talgoxevägen på Stenhammar. Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna en så kallad markanvisning där Lillskär får tolv månader på sig att projektera och börja sälja bostäderna. De två tomterna det handlar om ligger i förlängningen av Talgoxevägen. Lillskär AB planerar att bygga rad- och kedjehusen som bostadsrätter, samma upplägg som företaget gjort på Lövudden. Totalt handlar det om 12 bostäder på Lövudden och 20–25 på Talgoxevägen.

 

23 lägenheter ska byggas.

Unik utsikt

Mia och Olle Wester med sitt bolag Conecti, gör det igen. Förra gången de byggde Solbacksvillorna blev det en succé. Nu står det klart att Contractor från Sundsvall kommer att bygga 23 nya lägenheter i Härnösand tillsammans med Conecti. Precis som projektnamnet. Utsikten avslöjar handlar det om ett riktigt kanonläge, med havsutsikt från en av Härnöns soligaste platser.
De nya bostadsrätterna ska byggas på en tomt ovanför de så kallade Sol-backsvillorna.
När Conecti presenterade sin projektidé för Contractor var både det unika läget, idén om husets utformning och visionerna om ett riktigt bra boende avgörande faktorer för att projektet nu blir verklighet. Det blir 23 rymliga bostadsrätter på tre till fyra rum och kök, med stora balkonger i sydväst och utsikt mot havet. Byggstarten är planerad till våren 2022.

Artikeln publicerades i Yippie 9 2021 på sidan 42