Härnösand Yippie 5 2020

Kraftsamling

Text Jakob Tjernström Foto Pawel Maronski

Absolicon vill lösa världens energiproblem med solenergi. Nu planerar Härnösandsföretaget en stor pilotanläggning som ska producera fjärrvärme. Den 3 000 kvadratmeter stora solvärmeparken ska byggas på Högslätten i Härnösand.

Alla bitar är ännu inte på plats, men Absolicons vd Joakim Byström är mycket positiv.
– Vi lämnade in ansökan om ett investeringsstöd på åtta miljoner kronor till Energimyndigheten i november förra året och väntar fortfarande på besked, men förr eller senare kommer vi att bygga.
Förhandlingar pågår redan om ett arrendeavtal med markägaren Härnösands kommun, och de nödvändiga bygglovshandlingarna är inlämnade.
Den nya solenergiparken ska täcka ett område något mindre än en fotbollsplan och kommer att placeras nära elljusspåret på Högslätten. Här ska totalt 1 200 solfångare installeras.
Idén till pilotanläggningen på Högslätten föddes 2018. Härnösands, Kramfors och Sollefteå kommuner har haft ett gemensamt projekt, ”Framtidens fjärrvärme”. Det visade sig att den bästa platsen för att etablera en ny pilotanläggning för solvärme var Härnösand.
Sedan tidigare har Absolicon ett antal installationer i Härnösand och en forskningsanläggning hos Hemab på drygt 200 kvadratmeter.
– Det är ju jättelite i sammanhanget, men man ska inte underskatta betydelsen av att kunna ha en anläggning som står och tuggar och går år efter år. Vi kan visa för kunder att det fungerar och vi kan studera i detalj vad som händer över tid och hur material slits till exempel. Tack vare Hemabanläggningen har vi kunnat göra oss kvitt vissa barnsjukdomar. I den här pilotanläggningen som vi nu vill bygga kan vi lära oss ännu mer. Parken blir en viktig del av vår utveckling, samtidigt som den kommer att leverera fjärrvärme till hushållen i Härnösand.

Solvärmetekniken är inte ny. Redan när oljekrisen på 1970-talet gjorde att många länder övergav olja som energikälla för att producera fjärrvärme så var solvärme ett alternativ.
– Politiken styr förutsättningarna på det här området och i valet mellan solvärme och att elda framförallt skogsråvara så valde vi i Sverige till slut att ersätta olja med skog och sedan har det sett ut så. Det vi nu ansöker om att få bygga är det största större fältet som byggs i Sverige på många år. Jag vet att det byggdes något i Västsverige för cirka 10 år sedan, men det är oerhört lite.
Nu verkar det som om pendeln håller på att svänga till fördel för solvärme, och inte bara i Sverige. Danmark är ledande och bygger redan liknande parker.
Grundidén är att det är onödigt att elda upp vår skog sommartid när det finns solvärme.
Tekniken har dessutom förbättrats på flera punkter de senaste åren:
 Energiproduktionen är effektivare.
Solfångarna är rörliga och så att produktionen ökas och minskas.
Solfångarna ger högre temperaturer.

– Tidigare har det varit ett problem att man inte fått upp tillräcklig temperatur på det vatten som värms upp i solfångarna. Nu ger våra solfångare temperaturer upp till 160 grader vilket gör att vattnet inte behöver värmas upp ytterligare utan kan levereras rakt ut i fjärrvärmenätet, säger Joakim Byström. Det här är en demonstrationsanläggning som skall visa hur en stor solvärmeanläggning i ett fjärrvärmenät kan minska förbränningen av bränslen. Det blir ett argument för att fasa ut eldning.

Joakim Byström betonar att Absolicon inte enbart inriktar sig på Sverige, utan att målet är att lösa hela världens energiproblem. Och kan företaget visa att det går att producera fjärrvärme till ett konkurrenskraftigt pris öppnar sig en stor marknad.
– Fjärrvärmenätet är rätt väl utbyggt i många europeiska länder, men på många platser eldar man idag med kol och söker miljövänligare alternativ. Anläggningen på Högslätten ska visa att solvärme är det alternativet, säger Joakim Byström.

”Utmaningen är att få revolutionen att hända”

Härnösandsföretaget Absolicon startade som ett forskningsprojekt 2002. 2016 börsintroducerades bolaget och har idag 25 anställda, varav huvuddelen arbetar i Härnösand.
Absolicon har utvecklat solfångaren T160 som i oberoende tester visat sig vara marknadens effektivaste i sin kategori. Företagets inrikting har förändrats från att sälja färdiga solfångare till att sälja robotiserade produktionslinor – ”solfångarfabriker”. Affärsmodellen bygger på att Absolicon tecknar ramavtal med företagare som själva tillverkar och säljer solfångare, och där Absolicon får en royalty för varje tillverkad enhet.

Det senaste året har inneburit ett genombrott för Absolicon som undertecknat fem ramavtal i fem olika länder: Sydafrika, Mongoliet, Cypern, Peru och Kenya.
För att Absolicon ska leverera en produktionslina krävs att kunden kan visa att det finns en marknad och kunder för de solfångare som ska tillverkas, vilket innebär att ett undertecknat ramavtal inte är detsamma som en försäljning av en produktionslina, påpekar Joakim Byström.
— Men har man kommit så långt som till ett ramavtal så finns det väldigt konkreta planer och vi jobbar nära våra samarbetspartners för att få allt att gå i lås. Vi vet att vi har en väldigt bra teknik. Utmaningen är att få revolutionen att hända, att kunna etablera några produktionslinor och få upp tillverkningsvolymen.

 

Fakta solvärmeparken

ANTAL SOLFÅNGARE 1 200.
TOTAL YTA 2970 kvadratmeter.
PRODUKTION 1 miljon kWh. Mitt på dagen en varm sommardag täcker parken en fjärdedel av lasten i Härnösands fjärrvärmenät.
KOSTNAD 16 miljoner kronor.
BYGGTID Planerad byggstart 2020, färdig 2021.
SÅ FUNKAR DET Solens strålar koncentreras med en silverreflektor i en smal linje på ett mottagarrör som kan bli 160 grader varmt. I röret cirkulerar vatten som värms och matas ut på fjärrvärmenätet. Demonstrationsanläggningen minskar förbränningen av bränslen i värmeverket med cirka 10 procent under sommaren.

Artikeln publicerades i Yippie 5 2020 på sidan 26