Härnösand Yippie 11 2022

Ögonblicket

Foto Frida Sjögren

1/11.2022 kl 10.07
Duco Huig och hans familj räds inte kyla. Varje dag, oavsett väder eller vind, tar han ett morgondopp i havet vid vårdcentralen Södra Sundet och har för avsikt att fortsätta med det så länge det är isfritt.
Mamma och pappa Huig hade redan simmat en bit när sonen dök i.

Artikeln publicerades i Yippie 11 2022 på sidan 8