Härnösand Yippie 11 2015

Plats för mer umgänge på kajerna

Max Eriksson, Mikael Nordin, Jasmine Broman, Ida Wållberg och Elina Lundgren som går i årskurs 2 på teknikprogrammet har spännande idéer för Skeppsbron och kajerna i Härnösand.

Under en dag fick teknikelever från Härnösand, Timrå, Sundsvall och Ånge, totalt 130 stycken, spåna fritt kring framtiden för Skeppsbron och kajerna i Härnösand. Många kreativa förslag kom in och på kvällen korades ett segrande lag.
– Det var ett roligt uppdrag eftersom det är en riktig och aktuell fråga. Det känns som om vi kan vara med och påverka, säger Jasmine Broman i det vinnande laget.
– Området går att utnyttja till något mycket bättre än idag och vår grundidé är att skapa fler platser för umgänge, säger Elina Lundgren.
Det vinnande laget bestod av 20 elever från alla fyra kommuner.
– Det var bra att få ett utifrånperspektiv också. Sundsvallsborna får väl anses vara turister här, säger Max Eriksson.

Artikeln publicerades i Yippie 11 2015 på sidan 14