Härnösands Gymnasium Yippie 3 2020

Härnösands Gymnasium 370 år

Text & foto Olle Mattsson

Artikeln är skriven av en elev på teknikprogrammet, i ett samarbete mellan Yippie och Härnösands Gymnasium.

Från offer för rysshärjningar till modern gymnasieskola.
Härnösand är residensstad och var universitetsstad tills för bara några år sedan. En gång i tiden hade staden också ett av de få gymnasierna i Norrland och folk flyttade till staden för att få utbildning. År 1650 slog Härnösands Gymnasium upp dörrarna, då för att lära upp präster som i sin tur skulle kristna samer. Då var skolverksamheten väldigt annorlunda jämfört med dagens system.
– Förr i tiden hade lärare en helt annan status och framförallt rektorn. Man kan fortfarande se i en av stentrapporna här på skolan att den är mycket mer sliten på ena sidan eftersom det bara var där eleverna fick gå, medan rektorn fick gå på andra sidan, säger rektor Stellan Jakobsson.
Han är rektor på de yrkesförberedande programmen på Härnösands Gymnasium och har jobbat på gymnasiet sedan 80-talet.
Vad jobbar gymnasiet med för utvecklingsområden just nu och vad har blivit bättre sedan du började jobba?
– Det absolut största är digitaliseringen och det gör att vi kan jobba mer effektivt, säger Jakobsson och fortsätter:
– Det mesta i skolan är generellt bättre nu och det fortsätter framförallt att förbättras.

Artikeln publicerades i Yippie 3 2020 på sidan 53