Härnösand Yippie 4 2016

Elevutställning från Ecuador

Nyligen kom gymnasieeleverna Viktoria Piirainen och Benjamin Alarcon hem efter en tre veckor lång resa i Ecuador. Där har de gjort sitt gymnasiearbete om hur urbefolkningen diskrimineras. De har bland annat fotograferat och pratat med olika människor.
– Mannen på den här bilden driver en förskola som jobbar för att främja mångfald och för att bevara kichwa-kuturen, säger Viktoria.
Nu ska bilder och texter sättas ihop av mediaeleven Maja Nylund till en utställning som visas på Sambiblioteket 2-13 maj.

Artikeln publicerades i Yippie 4 2016 på sidan 14