Kultur & nöje Yippie 9 2020

Folkmusik lockar elever från tre världsdelar

Text & foto Maria-Thérèse Sommar

Fler bilder:

I en stor, coronaanpassad undervisningssal på Härnösands folkhögskola sitter mängder av folkmusikstuderande på behörigt avstånd från varandra. Det är första gången distanskursen ses i det fysiska rummet och toner från fiol, nyckelharpa, dragspel och gitarr blandas, försiktigt prövande på gehör efter lärarens exempel.

– Jag spelar, ni lyssnar och spelar mentalt under tiden, sedan hakar ni på!
Orden är Emma Ahlberg Eks, en av huvudlärarna i folkmusikutbildningen på Härnösands folkhögskola, en del av Musiklinjen Kapellsberg. I pausen förklarar hon det logiska i att skolan för snart tre år sedan började med folkmusik:
– Långt tillbaka har musiklinjen folkmusik som sin bakgrund. Violinisten och spelmannen Röjås-Jonas startade musikhandledarutbildningen och även den klassiska musiklinjen här.
Emma gick själv på Kapells en gång i tiden, innan hon pluggade på Musikhögskolan i Stockholm.
Men hon vände tillbaka till hemstaden Sundsvall, där hon alltid trivts och hade goda musikaliska samarbeten. Hon är med i gruppen Ahlberg, Ek & Roswall, som bland annat uppträtt tillsammans med Ulrika Bodén på Bryggeriet i Härnösand och som rönt framgångar internationellt på de största folkmusikfestivalerna.

Faktiskt är fyra av huvudlärarna på folkmusikkursen just Emma Ahlberg Ek, Daniel Ek, Niklas Roswall och Ulrika Bodén. Den femte är flöjtisten Göran Månsson, som både spelar klassiskt och folkmusik och även undervisar vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Emma berättar:
– Skolan vände sig till oss med förfrågan om att undervisa på en ny folkmusikutbildning, vilket var jättekul! Vi frilansar fortfarande på sidan av, i olika konstellationer, och det är lite olika hur mycket vi undervisar här på skolan, eftersom det beror på hur mycket efterfrågan det finns för varje instrument.

Kursen har vuxit nu under tredje året. Totalt pluggar cirka 60 elever folkmusik i de olika kursformerna: heltid, deltid med individuell studiegång och så distanskursen, som nu träffas live under en helg. Några studenter håller dock fortfarande distansen och syns på den bärbara datorn som står på bordet framför Emma Ahlberg Ek, där hon sitter och leder dagens pass.
Deltagarna i kursen kommer från hela Sverige, från Danmark, Tyskland och faktiskt även USA. I flöjtkursen finns även kursdeltagare från Japan som deltar i undervisningen via internet.

Emma förklarar att det svåraste för henne som kursledare är att hitta en nivå som passar de flesta i utbildningen:
– Man vill varken välja för svåra eller lätta låtar, men även om det skulle bli så är målet att deltagarna känner att de får ut någonting av kursen.
Just idag verkar undervisningen gå på gehör nästan helt och hållet, men Emma poängterar att notkunskap kan vara användbart inom folkmusiken:
– Det är en muntlig tradition, men man har stor nytta av att kunna noter. Det finns mycket som är bevarat i skrift, men inte inspelat. En stor del i att vara folkmusiker är att sitta i arkiv och leta noter! Det finns bland annat ett fint arkiv här på Västernorrlands museum, och annars är exempelvis Svenskt visarkiv en viktig källa.

Det börjar dra ihop sig till nästa lektion efter fikapausen. Kursdeltagarna strömmar tillbaka från olika håll; än så länge sitter man inte gärna i en matsal tillsammans, utan sprider ut sig i lokalerna. Men musiken förenar, och i kväll blir det en livs levande konsert på Folkhögskolan.

Emma Ahlberg Ek

Ålder: 34 år
Familj: Maken Daniel Ek och sonen Einar 1,5 år
Bor: Matfors
Gör: Undervisar som fiollärare på Musiklinjen Kapellsberg Folkmusik samt frilansar som musiker

Artikeln publicerades i Yippie 9 2020 på sidan 48