Näringsliv

Hundra procent skogsbrukare

Text & foto Karin Pettersson Skarby

Martin Sjödins ögon lyser när han pratar skog över en kaffekopp vid köksbordet. Han pekar ut på ett dekorativt och barnlekvänligt område med björkträd som släpper in ljus på vintern och skuggar på sommaren. Han berättar engagerat om den produktiva skogen på sin mark, olika skogspartier av gran, tall eller björk som planterades för 5, 10, 25 eller 50 år sedan. Skog som är röjd och gallrad, och som efter 70 – 80 år avverkas och där det efteråt har planterats ny skog.

Han gör det samma som fyra generationer Sjödin har gjort innan honom: att vara skogsägare som anpassar sig till sin tid. Hans farfar drev ett sågverk vid Vegsjön och drog timret dit med häst eller traktor. Martin, som fick sin skogliga utbildning i Umeå, intresserade sig för att rationalisera och effektivisera skogsbruket genom ny teknologi för att inventera skog. I sitt examensarbete utförde han laserscanning av skog. Tidigare har skog stort sett inventerats manuellt. Efter den femåriga utbildningen till jägmästare började han jobba med skoglig långsiktig planering och hållbarhetsmål i skogsbolag.

År 2019 bestämde han sig för att starta egen verksamhet för att kunna göra långsiktiga avverkningsberäkningar och uppdaterade skogsbruksplaner med åtgärder även för enskilda privata skogsägare. Visa dem hur skogen kan ge avkastning med aktiv skötsel.

Han klev av en trygg anställning och slängde sig ut i eget företagande.

– Gör man rätt från början, så är det inga problem. Men man kan aldrig ta igen misslyckad föryngring. Då är det bättre att avverka och skapa en ny skog. Jag tror det är viktigt att skogsägare tänker på vilken skog de vill skapa, säger Martin.

Han tar med mig på en guidad skogsskötseltur på sin egen mark på Aspnäs, genom 65 hektar produktiv skog, välskötta skogsområden, skog med naturvärde eller rekreationsvärde. Välskött skog är trevlig att vara i. Vi tar snöskotern för att se viltåkern, tjärnen, skogskojan, älgtornen, saltstenarna och bäverdammen. Vi kör genom skog där det växer svamp och bär, där älg och skogsfåglar trivs och där det produceras råvara.

Martin blir för mig skogsbrukarnas svar på den danska tv-profilen Frank Erichsen från programmet Hundra procent bonde. Martin är hundra procent skogsbrukare och han berättar, guidar, visar, förklarar entusiastiskt hur han sköter sin skog, och hur han kan bistå andra skogsägare att göra det samma.

– Skogsbolagen har jobbat hållbart sedan 1940-talet. De såg att aktiv skogsvård var en bra förutsättning för var bra tillväxt. Mindre skogsägare har inte varit lika medvetna om vad som är bra eller dålig skogsvård. Det finns många täta skogar med fel trädslag, och det investeras inte i framtiden. De som förlorar på dålig skogsvård är de som äger skogen.

Det finns flera fördelar med välskött skog.

– Ju mer råvara skogsägaren producerar, desto bättre är det i klimatperspektiv. Det ger utrymme för naturvärden också. Aktiv skötsel är en förutsättning för hållbart skogsbruk!

Mitt företag

Enskilda Skog i Norrland AB

Startades Februari 2019 av Martin Sjödin

Adress Aspnäs 522

Målsättning Att kunna leva av företaget

Motto ”…är ett fristående företag som erbjuder tjänster för dig som äger skog. Med ett starkt engagemang är vårt löfte att din skog ska växa med kraft, ge god avkastning och vara väl utformad för framtida ägare”

Martin Sjödin

Ålder 37 år

Familj Fru och tre barn

Gör Är femte generation på gården med  65 hektar produktiv skog på Aspnäs. Har startat ett serviceföretag för skogsägare

Fakta skog
  • 70 procent av Sveriges yta är täckt av skog.
  • Hälften av Sveriges skogsmark ägs av privata enskilda skogsägare, närmare 330.000 personer. En fjärdedel ägs av privata aktiebolag och resten ägs av staten och andra allmänna ägare.
  • Skogsnäringen står för 10 procent av Sveriges totala varuexport.
  • Den växande svenska skogen binder drygt 140 miljoner ton koldioxid per år.

Källor: Skogsindustrierna och Skogssverige