Reportage Yippie 9 2020

Kalkpatrullen

Text & foto Karin Pettersson Skarby

Fler bilder:

Försurningen av sjöar och vattendrag är fortfarande ett hot mot djur- och växtliv. I Härnösand läggs varje år en miljon kronor på att stoppa försurningen genom kalkning. Yippie hängde med till Viksjö för ett räddningsuppdrag på hög höjd.

Helikoptern flyger varv på varv förbi lastbilen där Pär Mickelsson och Bengt Herkules från helikopterbolaget Scanair Helicopter fyller upp kalk i tunnor mellan varven. Tunnan hakas av och en ny, fylld tunna fästs på vajern som hänger under helikoptern. Piloten Vebjørn Øseth väntar uppe i luften på nästa last innan han kan flyga iväg på nästa kalksläpp över myrmark och Tallåsån vid Villola i Viksjö.
Härnösands kommun har kalkat sjöar och våtmark sedan 1979, berättar planekolog Monika Bertgren i Härnösands kommun på vägen ut till Viksjö. Hon ska besiktiga dagens helikopterkalkning, för att se om kalken är spridd ut på rätt sätt.
– Det syns tydligt. Det blir som en grå hinna över våtmarkerna, säger hon.

Lyckad kalkning! Kalkmjölet syns som ett tunnt vitt damm­lager på myren.

Under 1960- och 1970-talet påverkade försurat regn livsbetingelser för växt- och djurliv. Fiskens fortplantning fungerar inte i surt vatten och sjöarna grodde igen. Myndigheterna ansåg att det främst var förbränningen av fossila bränslen för uppvärmning och transport som var orsaken till försurningen. Statliga medel blev beviljade för att bevara biologisk mångfald och hindra tungmetaller och andra gifter att lösas upp i den surare miljön och orsaka svårare problem. Kalkning har varit en av de stora svenska miljövårdssatsningarna genom tiderna, skriver Naturvårdsverket i sin handbok från 2002.
I bilen, på väg till Viksjö, förklarar Monika Bertgren hur doserna av kalk sänktes drastiskt på 1990-talet i Härnösand då situationen hade förbättrats och att den stort sett har hållit den lägre nivån sedan dess.

Kalken sprids nedströms. Vi måste kalka långt uppför att det ska ge effekter nedströms.

Vi hittar till sist fram till stället där Scanairs lastbil står parkerad, platsen där helikoptern hämtar kalken som sprids ut just den här morgonen. Då har vi kört runt en stund och försökt förstå kartan. Vi är mitt i ödemarken, i en labyrint av vägar på det nya vindkraftområdet.
Till sist ser vi helikoptern, som kommunicerar ett hej genom att stanna i luften över oss.
Den lilla helikoptern är igång med att sprida 15 tunnor med ett ton kalk i varje tunna. I tunnan är det ett spjäll i botten som öppnas över våtmarken, och stängs på väg in till lastbilen där den tomma tunnan lossas och en full tunna fästs till helikoptern.
– Vi har en karta där det är markerat var vi ska sprida kalken, berättar piloten när han är färdig, har stängt motorn och dricker kaffe med oss.

Piloten Vebjørn Øseth sveper över området gång på gång.

Det är Länsstyrelsen som tar vattenprov och analyserar och kommer med rekommendationer om dosen ska höjas eller sänkas. Det är kommunen som bestämmer var det är mest fördelaktigt att kalka. I Viksjö ligger ett högsta punkt i kommunen.
– Kalken sprids nedströms. Vi måste kalka långt upp för att det ska ge effekter nedströms, säger Monika.
I Härnösand utförs kalkning tre gånger per år. Kommunen kalkar ungefär 100 sjöar med en budget på ungefär en miljon kronor. Kommunen får statsbidrag för varje sjö med 85 eller 100 procent.
Nu i september har Storvegsjön i Aspnäs kalkats från båt, och ett våtmarksområde vid Tallåsån i Viksjö kalkats från luften. På vintern kalkas islagda sjöar i kommunen.
– Vi har en specialbyggd båt i Storvegsjön som sprider kalk. Vi gör det med båt för att där finns många stugor och det är inte roligt med mycket kalkdamm som är svårt att tvätta bort om man skulle sprida med helikopter, säger Monika.

När kaffetåren är avslutad, ska arbetet besiktigas.
Monika tar plats i passagerarsätet och Vebjørn sätter sig bakom spakarna. Det är bara plats till två personer. Propellern roterar, motorn väsnas, bälten dras åt, hörlurar sätts på och det är blåsigt när helikoptern lyfter.
Efter besiktningen är det journalisten som får bli med en tur. Helikoptern är liten och manövreras snabbt. Det känns som att sitta i en insekt.
Genom hörlurarna kan piloten och passageraren prata.
– Här ser du kalken, har du bra fotovinkel?, frågar den norska piloten.
Ja, det kalkade landskapet blev både fotograferat och filmat. Vill du vara med på flygturen, se videon här nedan.

 

Artikeln publicerades i Yippie 9 2020 på sidan 46