Reportage Yippie 8 2022

Lärande skaparglädje

Text & foto Maria-Thérèse Sommar

Fler bilder:

Eva-Leena Skarin är konstnär och konsthandläggare, med en bakgrund som pedagog. Nu har hon kombinerat konsten och pedagogiken i en ny bok, Bild i skolan. Boken är tänkt som läromedel för speciallärare och bildlärare, men även för andra som är intresserade av pedagogik och kreativitet.

Text har alltid varit viktigt för Eva-Leena, även i hennes egen konst där hon använder text både rent visuellt och språkmässigt. Men att skriva en bok, dessutom något såpass bundet i formen som ett läromedel, var första gången.
Boken började egentligen skrivas för många år sedan, när Eva-Leena fortfarande jobbade som pedagog i särskolan:
– Jag hade en skrivbok där jag skrev ned inspiration och tankar, både på jobbet och hemma. Med åren blev den väldigt tjock!
Materialet kom sedan att utgöra grunden till läroboken. Tanken var egentligen inte att det skulle bli en bok, men Eva-Leena hade förutsättningarna att göra den bok hon själv hade saknat, när hon samlade ihop sina uppgifter och erfarenheter under många år som pedagog för barn med NPF-diagnoser, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
– Det har varit väldigt kreativt att jobba med boken. Jag har illustrerat mycket och gjort parafraser på konstverk. Många övningar är baserade på konst och konstnärer som jag tycker är en rik källa att använda och som ger elever kunskaper och inspiration till att arbeta med bild. I boken finns också fantastiska bilder som elever gjort.

Hon började skapa manuset på sin Ipad. Illustrerade, skrev texter när hon hade tid över. På båten, under lediga stunder. När den kändes klar skickade hon den till flera förlag och Lära nappade:
– Jag fick fantastisk hjälp av dem, till exempel med vad som behövde förklaras bättre.
Boken kan användas för alla åldrar i skolan genom att man anpassar uppgifterna, berättar Eva-Leena. Förutom att den innehåller direkta uppgifter tar den också upp hennes pedagogiska historia:
– Det handlar mycket om varför jag tycker det är så viktigt att barn ska få skapa utan ­pekpinnar. Det är så lätt att ha förutbestämda mål, att saker ska se ut på ett visst sätt, men det är viktigt att göra på sitt eget vis. Särskilt när det gäller barn med de här diagnoserna måste man vara uppmärksam på var de befinner sig just i dag och anpassa undervisningen efter det.
Eva-Leena säger att hon har många utbildningar, men ingen examen. En utbildning till psykosocial behandlingsassistent ledde till jobbet i skolan:
– Egentligen var det inte min plan att arbeta med undervisning mer, men i utbildningen ingick 20 veckors praktik och den gjorde jag på Fokus på Gerestaskolan, en särskild undervisningsgrupp för elever med diagnoser inom autismspektrat. Eftersom jag hade arbetat som bildlärare fick jag jobba med bild där.
Arbetet resulterade i ett projekt som Eva-Leena gjorde tillsammans med specialpedagog Anna Sjölander och som finansierades av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Eva-Leena började känna att det var det här hon ville göra:
– Det är intressant att jobba med människor som inte är som alla andra!
Hon arbetade i 8 år på Gerestaskolan, som bildlärare för barn mellan 6 och 16 år:
– Då hade jag velat ha en bok som den här. Eleverna hade det väldigt bra på Fokus: små grupper, lugn miljö, de kom från hela kommunen. Men när det inte skulle finnas kvar en särskild undervisningsgrupp länge, utan alla elever skulle gå i små grupper på sina ordinarie skolor, valde jag att gå vidare till något annat. Sedan dess har jag jobbat som konsthandläggare på Regionen, vilket jag också trivs bra med.
Parallellt med jobben som pedagog och konsthandläggare har Eva-Leena hela tiden verkat som konstnär och ofta kombinerat de två yrkena som kursledare, exempelvis i skapande verksamhet, keramik, på sommarläger och i Skapande skola-projekt.
I framtiden då, blir det fler böcker?
– Kanske en barnbok, som jag skriver och illustrerar. Det vore kul!

Eva-Leena Skarin

ÅLDER 59 år
FAMILJ Man, två vuxna barn, tre barnbarn
BOR Långgatan
GÖR Konstnär, konsthandläggare på Regionen

Artikeln publicerades i Yippie 8 2022 på sidan 50