Härnösand Yippie 12 2017

Yippie Härnösand säger:

Ja! Ja! Ja till ett hotell vid simhallen

Vi måste prata om det här med hotellet. Efter år av planering, beslut, förhandlingar, domar och överklaganden väntar jätteprojektet fortfarande på klartecken. Och debatten har fastnat i en återvändsgränd. Det är dags att bestämma sig för vad som är viktigt för Härnösand. Yippie är för hotellsatsningen på Kanaludden, och det här är skälen.

Bilden ovan är ett montage med det nya hotellet i Piteå, Hotell KUST, som underlag. Det nya hotellet i Härnösand ska också få en takterass med utsikt över havet och staden.
Bilden över Södra Sundet är tagen på den höjd som hotellets skybar ska få enligt ritningarna. Fin utsikt blir det.

 

EN VACKER STAD SOM BEHÖVER ETT HOTELL!

EN VACKER STAD SOM BEHÖVER ETT HOTELL!

130 miljoner i investering, 50 nya arbetstillfällen och varje månad ett tillskott till övriga näringar på cirka 3 miljoner kronor.  Det här är vad som ligger i potten för Härnösand bara i ett första skede.

Uppgifterna om investeringen och antalet arbetstillfällen kommer från entreprenören Patrik Attini som vill bygga och driva destinationshotellet. Beräkningen av det ekonomiska tillskottet till det lokala näringslivet baseras på en effektanalys gjord av konsultföretaget Razormind.
Och allt det här borde redan vara säkrat.
Enligt de ursprungliga planerna skulle det nya destinationshotellet på Kanaludden ha invigts nu, i december 2017.
Nu vet vi att så inte är fallet. Hela processen har dragit ur på tiden och bromsas fortfarande av överklaganden som tar tid att handlägga. Och varje månad går Härnösand miste om arbetstillfällen, skatteintäkter och miljoner till butiker, hantverkare och leverantörer.

När Yippie nu väljer att tydligt ta ställning för ett destinationshotell på Kanaludden så gör vi det utifrån en övertygelse om att det här är en fantastisk möjlighet för staden.
Det är välbehövliga hotellrum till en stad som fördubblat antalet hotellnätter sedan 2009, men det är framförallt ett hotell med en standard, ett läge och ett utbud i toppklass – en verksamhet som har attraktionskraft nog att ensamt locka besökare och som plötsligt gör Härnösand till en plats där det går att arrangera stora konferenser, events, idrottstävlingar och kulturevenemang.
Idag kan stora organisationer och företag samlas i Halmstad, Piteå eller varför inte på Hallstaberget i Sollefteå. Men residens- och stiftsstaden Härnösand är inte ett alternativ.
Det vill vi att vår stad ska vara.
Att kunna arrangera större evenemang i Härnösand innebär fler gäster som shoppar, äter, hyr bilar och så vidare. I förlängningen ger det jobb i Härnösand, skatteintäkter för kommunen och kundunderlag för en handel som har det tufft.
Sommartid gläds vi över tillskottet från fyra–fem besök av Birka Cruises. Ett destinationshotell med halv beläggning motsvarar två Birka Cruises – varje månad, året runt. Och här går gästerna inte tillbaka till båten lagom till middagen utan fortsätter att utnyttja stadens utbud av restauranger, kaféer och nöjen även kvällstid. Läget med närhet både till havet, staden och simhallen är det som gör platsen unik och attraktiv för en etablering. Härnösand mår bra av och behöver ett destinationshotell och Kanaludden är rätt placering.
För det finns en stark opinion och en klar politisk majoritet.

Alla håller naturligtvis inte med.
Motsidans synpunkter har fått stort utrymme i den lokala debatten, men nivån på argumenten har varit mycket ojämn. Rena felaktigheter om hotellprojektet fortsätter att spridas som argument för nej-sidan.
Det är oroväckande att det fortfarande finns Härnösandsbor som avfärdar projektet med påståenden som man kan bygga hotellet någon annanstans, att ett hotellbygge är ett lagbrott eller att avtalet med hotellentreprenören riskerar att utestänga Härnösandsborna från Simhallen.
Det är oroväckande för att inget av dessa påståenden stämmer.
Dessa påståenden – och flera i samma genre – har med tiden närmast antagit formen av vandringssägner och tillsammans skapar de en bild av ett projekt helt på hotellentreprenörens villkor där kulturmiljö, naturen och Härnösandsborna blir förlorare.
På nästa sida tar vi upp några återkommande felaktigheter och motargument och kommenterar dessa.

Nej, man behöver inte vara entusiastisk inför ett hotell på Kanaludden, men låt oss höja nivån på debatten. Låt oss diskutera fakta.
Och låt oss inte glömma bort vad vi har att vinna.
– 130 miljoner kronor i investering.
– 50 jobb.
– 3 miljoner kronor i månaden till det lokala näringslivet.
Till att börja med.

FOTNOT: Uppgifterna om investering och arbetstillfällen hotellet kommer från en artikel med Patrik Attini i Yippie nr 8 år 2016. Uppgiften om tre restauranger och skybar som refereras till i faktarutorna kommer från en artikel med Attini i tidningen Besöksliv.
Konsultföretaget Razorminds analys av kringeffekter av ett destinationshotell har räknats upp. De gjordes ursprungligen utifrån ett hotell med 114 rum och konferensmöjligheter för upp till 200 deltagare. Sedan dess har det planerade hotellets kapacitet utökats.

 

KANALUDDEN ÄR RÄTT PLATS FÖR HOTELLET!

Bild: TM Konsult

Det här är några av de positiva effekterna av hotellbygget och andra planerade projekt kopplade till hotellbygget.

130 miljoner i investeringar. Ett destinationshotell innebär en stor investering i Härnösand. Satsningen kommer att ge intäkter och jobb i Härnösand redan under byggtiden.

50 jobb. Hotellet väntas ge jobb åt 50 personer (främst unga) – och därmed skatteintäkter till kommunen.

3 miljoner kronor varje månad till handel och andra näringar. Även ett halvfullt hotell beräknas generera miljoner varje månad till handel och andra näringar lokalt.

Fler besökare ger underlag för nya butiker och tjänster. Om kundunderlaget växer innebär det inte bara ett tillskott för de butiker som finns idag utan det kan öppna för nya butiker och tjänster som exempelvis flygbussar, som inte finns idag.

En motor för besöksnäringen. Härnösands turistindustri är slumrande. Ett destinationshotell är både ett besöksmål i sig och en bas för utflykter till andra mål i kommunen och Höga kusten. Ett destinationshotell som ökar turismen ger också ökad efterfrågan hos övriga hotell i Härnösand.

Stärker befintliga verksamheter. Ett hotell med toppstandard, bred service och flexibla ytor gör att företag och myndigheter kan hålla större möten och konferenser och arrangera kundmöten lokalt istället för att söka sig till andra orter.
Öppnar för helt nya typer av evenemang. Ett hotell av den här klassen gör att aktörer utanför Härnösand kan ordna events, konferenser, större idrottstävlingar här.

En ny scen. Destinationshotellen lockar gäster med shower, stand-up och konserter – som också blir ett tillskott till det lokala nöjeslivet. Storleksmässigt placerar sig det nya hotellet mellan lokaler som de något mindre First Hotell Stadt och Logen, och större lokaler som Teatern, Parkaden och Härnösand Arena.

En ny arrangör av aktiviteter. Föredrag, ost- vin- och chokladprovningar. De aktiviteter som hotellet ordnar för att locka gäster är ofta öppna för allmänheten och breddar utbudet även för Härnösandsborna.

Nya restauranger och mötesplatser. Sammanlagt ska det nya hotellet ha tre restauranger och en skybar på taket.

En förlängning av staden. Byggs hotellet så sjösätts också ett utvecklingsprojekt för hela området kring Simhallen och gästhamnen vid Södra Sundet. Platsen blir mer levande, strandpromenaden blir ljusare och tryggare.

Pumpstationen åtgärdas. Pumpstationen på Kanaludden släpper idag ifrån sig lukt som upplevs som otrevlig. Om hotellet byggs blir det nödvändigt – och ekonomiskt försvarbart – att åtgärda det problemet. Pumpstationen halveras och blir luktfri.

Mer behöver hända. Härnösand behöver utvecklas. Vi ligger flera år efter nästan alla andra norrländska städer (som både är våra vänner men också våra konkurrenter). Och de fortsätter att utvecklas. Ett nytt hotell är inte det sista vi behöver för Härnösands utveckling, det är det första.

 

Bland städerna i Norrland är Härnösand ”sist på bollen” även när det gäller nya hotell. Här intill ser du Hotell KUST i Piteå. Senast nu i december vann det två internationella pris som boutiquehotel och som nytt lyxhotell. Ett destinationshotell är ett besöksmål i sig, som Hotell Södra Berget i Sundsvall. Foto Hotell KUST

Bland städerna i Norrland är Härnösand ”sist på bollen” även när det gäller nya hotell. Här intill ser du Hotell KUST i Piteå. Senast nu i december vann det två internationella pris som boutiquehotel och som nytt lyxhotell. Ett destinationshotell är ett besöksmål i sig, som Hotell Södra Berget i Sundsvall.
Foto Hotell KUST

 

 

 

13 påståenden om hotellet som är mer eller mindre fel  – (men som ändå används som argument)

1 ”Ja, men inte här”: Det är läget nära vattnet och staden och med närhet till Simhallens faciliteter som gör Kanaludden unikt och attraktivt. Det är där det finns förutsättningar att driva ett destinationshotell framgångsrikt. Det har varit fritt fram att ta initiativ till samma verksamhet på Vårdkasens topp, vid resecentrum eller på Torsviksområdet – nej-sidans vanligaste förslag på alternativ placering – men ingen aktör med kapital och kunskap om branschen har velat satsa där. Närheten till Simhallen sänker också investeringskostnaden. Att bygga ett helt nytt destinationshotell beräknas kosta 200–250 miljoner kronor.

2 ”Ja-sidan har låst sig vid en placering”: Se ovan. Det finns bara en plats där investerare ser förutsättningar att driva ett hotell och är villiga att satsa pengar enligt de villkor kring driften av Simhallen och hotellets estetik som finns.

3 ”Hotellbygget är ett lagbrott med hänvisning till strandskyddet/riksintresset/gällande detaljplan”:  Länsstyrelsen är den myndighet som ska se till så att ändringar i detaljplanen inte strider mot lagarna. I det ingår att se till så att strandskyddet inte upphävs i strid med gällande bestämmelser, eller att riksintresset skadas. När det gäller hotellet på Kanaludden anser Länsstyrelsen att det inte finns skäl att överpröva ändringarna i detaljplanen. Myndigheten som ansvarar för att se till så att strandskyddslagen efterlevs och att riksintresset inte skadas anser alltså inte att hotellbygget är ett lagbrott. Den bedömningen har nu överklagats till Mark- och miljödomstolen.

4 ”Att låta hotellentreprenören sköta driften av Simhallen blir en dålig affär för kommunen”: Fel. Ett krav från kommunfullmäktige för att slutföra upphandlingen var att kostnaden för kommunen skulle ligga på samma nivå som idag – eller lägre. Hotellentreprenörens anbud skulle inte godkänts annars.

5 ”Att låta hotellentreprenören sköta driften av Simhallen är dåligt för medborgarna”: Fel. Medborgarna och föreningslivet i Härnösand kan inte utestängas från Simhallen. Även detta finns inskrivet i avtalet med hotellentreprenören, liksom regler för hur priserna på Simhallen får förändras. Allt talar också för att öppettiderna till och med blir ännu generösare med en privat operatör.

6 ”Fastighetspriserna kommer att rasa”: Priserna är på väg upp i kommunen och särskilt på Härnön. Långsiktigt kommer huspriserna att fortsätta stiga om Härnösand är en attraktiv stad med jobb, nöjen, handel och framtidstro.

7 ”De hotell vi redan har är ju inte fulla”: Inte fullbelagda, men kapaciteten utnyttjas allt mer. Antalet hotellnätter har fördubblats på åtta år och nu väntas Höga kusten-turismen ta fart på allvar. Därför behövs fler rum och fler bäddar. Men med ett destinationshotell öppnas också nya möjligheter. Dels att kunna arrangera stora mässor, konferenser och tävlingar; dels att kunna locka turister som ser hotellet som ett besöksmål i sig och som kommer för spabehandlingar, shower, konserter och en unik upplevelse. I princip alla de hotellkunderna går Härnösand miste om idag.

8 ”Ett högt hotell passar inte in i miljön”: Vad som ”passar in” är en smaksak, men den myndighet som ska se till att lagarna efterlevs – Länsstyrelsen – anser att ”exploateringen enligt detaljplanen (utgör) ett modernt tillägg till den kontinuerligt växande staden Härnösand på en plats som redan tagits i anspråk för en modern byggnad, badhuset …”

9 ”Hotellet blir tretton våningar betong”: Fel. Det som är aktuellt är ett hotell med nio våningar. Det gestaltningsprogram som tagits fram (se ovan) slår bland annat fast att de två nedersta våningarna bör utformas med hög transparens mot omgivningen så att de får drag av en restaurangpaviljong i parkmiljön. Mycket glas alltså.

10 ”Allmänheten stängs ute från vattnet”: Fel. Det kommer att gå att passera både mellan Simhallen och hotellet och mellan hotellet och östra kanalen. Promenadstråket längs kanalen och vidare bort mot gästhamnen kommer att finnas kvar.

11 ”Kommunen slumpar bort marken”: Tomtpriset har beskrivits som ett kraftigt underpris och jämförelsen har då gjort med en nyligen såld tomt med havsläge vid Södra sundet, men jämförelsen haltar kraftigt. Marken ligger bredvid Simhallen som har 200 000 besök årligen, och tomten har värderats av certifierad värderingsman.

12 ”Parken försvinner”: Delvis rätt. Hotellbyggnaden tar en stor del av dagens gräsyta med befintlig minigolfbana, men det kommer att finnas träd och grönska kvar på Kanaludden och platsen ska vara öppen för allmänheten. När hotellet byggs inleds också arbetet med att utveckla området vid gästhamnen till en mer levande och grönskande plats.

13 ”Golfbanan försvinner”: Dubbelfel. Av alla argument som anförs mot hotellprojektet är det här sannolikt det ömkligaste och mest trångsynta. Till att börja med stämmer det inte. När dagens minigolfbana rivs är den tänkt att ersättas av en ny äventyrsgolfbana i det nya parkområdet på andra sidan av Simhallen. Och allvarligt talat: är en minigolfbana ett argument för att säga nej till en jättesatsning som skulle innebära ett lyft för hela staden? Vi kan debattera för och emot ett hotell på Kanaludden och vi kan vara oense i slutsatserna – men vi måste kunna bättre än så här.

 

 

SJÄLVKLART SÄGER VI JA TILL HOTELLET

 

Daniel Prytz
Senior Director, Nordic, på Yext
prytz”Ett nytt hotell sätter Härnösand på kartan. Det höjer prisnivån på boende i stan, vilket är bra för alla som erbjuder logi. Jag behöver bättre hotellstandard för att kunna ta hit kunder och kollegor på säljmöten och konferenser. Att man ser skidbacken från hotellrummen är ett plus. Och öppet hav. Kanaludden är ett perfekt läge. Jag har redan pratat om kickoff i Härnösand för mina nya kollegor på Yext när nya hotellet står färdigt och Stadt blivit renoverat. Då kan jag lova hotellgäster från London, Berlin och New York. Och Stockholm såklart.”

 

Kicki Janson
Nylunds Lås
kicki”Ett hotell vid Simhallen ger Härnösand möjligheter till tillväxt på flera områden – handel, besöksnäringen och framförallt för oss Härnösandsbor. Vilket härligt ställe att mysa och umgås på – ett destinationshotell som jag som Härnösandsbo kan känna stolthet för och prata och göra reklam för. Nej, vi i Härnösand ska vara glada att det finns investerare som vill satsa på oss och Härnösand. Satsningen på handeln som görs nu är beroende av att få draghjälp av besöksnäring och ett nytt destinationshotell skapar ny omsättning för Härnösands handel.

 

Jon Hillgren
VD & grundare av Hernö Gin
jon_hillgren”Jag och varumärket Hernö Gin jobbar i besöksnäringen. Det är ett stort intresse för vår produkt och vi har utvecklat ett koncept där vi säljer en upplevelse där provsmakning av vårt gin är en del av upplevelsen och ”tillagad mat” är en annan del. Under 2016 har vi haft över 2000 besökare och intresset fortsätter att öka. Ett nytt destinationshotell kommer att ge våra kunder en möjlighet att få en premiumprodukt och det finns många win-win i ett samarbete med hotellet. Jag önskar Patrik Attini all lycka med sitt bygge och utveckling av destinatinationshotellet. Tillsammans utvecklar vi Härnösand!

 

Malte Frisk
VD, Logosol
malte_frisk”Jag ser hotellbygget som en absolut nödvändighet. Det finns ett behov av fler hotellrum. Senast vi på Logosol märkte det var i september–oktober i år när vi hade gäster från hela världen på besök i Härnösand. Det var 100 hotellnätter på en helg och allt i Härnösand funkade jättebra utom just boendet. Man kan argumentera om var ett hotell skulle kunna ligga men för mig är det ointressant. Det måste var ett läge som är attraktivt så att det drar både affärsresenärer och turister. Vi har inte tid att vänta. Vi borde säga ”Ja! Kul! Bygg nu!” Det här är min åsikt både som företagare och privatperson. Jag vill bo i en stad som utvecklas och där man vågar satsa.”

 

Karin Nordhage
Leg psykolog
karin_nordhageMitt främsta skäl är att jag är orolig för Härnösands framtid. Besöksnäringen kan vara en möjlighet för oss och ett förstklassigt destinationshotell skapar helt nya möjligheter för Härnösand att paketera evenemang. Och inte bara på sommaren utan året om. Härnösand är ju en kulturstad med rikt utbud. Det kommer att vara kul att visa upp hotellet för våra vänner från andra städer, kunna gå på restaurangen eller hänga i skybaren. Ett destinationshotell sätter Härnösand på kartan och skapar mer omsättning i Härnösands handel. En stad som inte förändras kommer att dö!

 

Malin Edgren
Veksamhetschef, Rehabassistans AB
malin”Vilket lyft för Härnösand och alla invånare. Jag säger Ja alla dagar i veckan åt ett destinationshotell. För oss som är över 170 anställda är det svårt att hitta lokaler där vi kan träffas hela företaget. Därför är ett stort hotell med konferensmöjligheter perfekt för oss. Att det är nybyggt med bra anpassningar för funktionhindrade är också en fördel. Sen tänker jag på att det är många arbetstillfällen som skapas både på hotellet och i serviceyrken inom besöksnäringen och att Härnösands Höga Kusten-samarbete stärks med ett destinationshotell. Det här blir något för oss Härnösandsbor att vara stolta över! Hotellet blir som en magnet för Härnösand och lockar besökare hit!

 

Per Wikström
Musiker och producent
per_w”Ett nytt destinationshotell är en självklar pusselbit i stadens och regionens långsiktiga och medvetna satsning på besöksnäring, och öppnar möjligheter inte bara för turism utan även för företag, arrangörer, myndigheter att förlägga aktiviteter till Härnösand, vilket tidigare varit i det närmaste omöjligt. Att det dessutom kan erbjuda en mötesplats för privatpersoner i en del av stan där det satsas stort i övriga byggprojekt är också av vikt för stadens utveckling och trivsel. Där kan även bakåtsträvare ta sig en dessert och fortsätta diskutera hur staden missade IKEA och universitet medans de tröstlöst spejar efter
Holländska flottan i södra sundet.”

 

Jerry Häggblad
Personlig assistent
jerry”Självklart ska vi bygga nu när någon vill investera på den här platsen. Behovet är jättestort och jag hör att flera större företag och arbetsplatser har skriande behov av ett större hotell med konferensmöjligheter. Nu lägger man alla stora tillställningar i andra städer, tyvärr. Det behövs ett nytt och fräscht hotell för att Härnösand ska få ta del av den allt större turistkakan. Bussarna går förbi Härnösand och man ser hur andra norrländska städer har haft tillväxt av hotell och en ökande strid av turister. Ett hotell kan kicka igång så många andra verksamheter som handel, nöjen och event. Arbetstillfällen ger det också, vi måste tänka på framtiden och göra bra satsningar för kommande generationer. ”

 

Anders Petterson
Slöjdlärare
anders_pettersson”Turistnäringen är på väg upp i hela världen och Härnösand borde ta en del av ”kakan”. Se möjligheterna och utvecklingenspotentialen när vi har en investerare som vill bygga ett destinationshotell, på kanaludden. Det kommer att bli en till pärla i vår vackra stad, en klassbyggnad som utmärker sig med moderna drag. Det här skapar dessutom flera viktiga instegsjobb för ungdomar och nysvenskar. Sommartid blir det att njuta  i skybaren i goda vänners lag. Det här är en hjärtefråga för mig och en viktig faktor för Härnösands framtid.”

 

Runa Ödlund
Pensionär/ Egen företagare
runa”Härnösand behöver större hotellkapacitet. I mitt tidigare arbete på länsstyrelsen arrangerade jag flera event och konferenser. På grund av rumsbrist gick de arrangemangen till Sundsvall, Sollefteå eller Örnsköldsvik. Härnösand med sitt centrala läge hade annars varit ett gott alternativ med bra konferenslokaler. Sedan förstår jag att platsen är kontroversiell men för Härnösands utveckling och framtid så väger den här satsningen på ett destinationshotell vid simhallen över. Hela området kring simhallen har blivit så fin med ny gästhamn och tillgänglighet till allt. Spa-anläggningen i simhallen är ju också i toppklass. Äntligen Härnösand, nu får vi möjlighet att ta del av event och konferenser som varar i mer än en dag!

 

Hugo Wikström
VD Peckas Naturodlingar AB
hugo_wikstrom”Ett destinationshotell vid Simhallen blir perfekt för mig som företagare och som privatperson. Peckas Naturodlingar får möjlighet till konferenser, möten och våra besökande företagsgäster får ett bra och professionellt intryck av oss och Härnösand. Det finns också planer på att anordna en Foodtech-mässa. Privat för mig och min familj som medlemmar i Härnösands Alpina får vi möjlighet att arrangera stora slalomtävlingar och sammandrag. Härnösand har legat efter andra norrländska städer länge. Bygg fort! Behovet är stort! Dags för Härnösand 2.0.”

 

Tobias Wikström
Företagare
tobias_wikstrom”Bygg! Vill någon satsa här så ska vi stå med öppna armar och ta emot. Det här är något som skapar så oerhört mycket positiva saker för Härnösand. Det ger nya förutsättningar. Jag är uppvuxen i Piteå och kan ju se hur satsningen på ett destinationshotell där har fallit ut. Trycket har verkligen ökat i centrum och det gäller inte bara hotellet utan det märks i butiker och på restauranger också.”

 

Karin Kalling
Delägare i Guldsmed Kalling AB
kalling”Absolut … Ett stort Ja till destinationshotell vid Simhallen. Det innebär fler besökare till Härnösand, nya arbetstillfällen, större omsättning för handel, kaféer och restauranger och inte minst ”folkliv”. En stor satsning av en privat investerare i Härnösand som kommer att följas av fler, hoppas jag. De här satsningarna kommer att skapa en positiv anda för handeln i Härnösand, det är ju redan påbörjat med vår nya fastighetsägare Westerlinds som både tar ansvar och visar engagemang. Destinationshotellet är jättesnyggt på skisserna, för mig får det gärna vara högre. Bra om det sticker ut och blir spektakulärt som ett komplement i vår annars klassiska stad med gammal bebyggelse. Ser framemot att dricka en paraplydrink på takterassen och se ut över Södra Sundet. Det kommer att bli underbart! Jag längtar! Bygg fort!”

 

Per Lundgren
VD Ipsos Archway
per_lundgren”Oj, självklart behöver Härnösand ett destinationshotell. Det har varit ett misslyckande för Härnösand att inte ha lyckats med en hotelletablering och tomten på Torsvik har varit öppen för etablerare i 30 år. Vad jag har förstått så har det inte funnits något intresse för att bygga någon annanstans än just vid Kanaludden/Simhallen. Och om någon vill satsa på att bygga där så kan jag bara säga: Bygg! Vi har inte råd att säga nej! Med bygget skapas en massa möjligheter. Till exempel kan Ipsos ha konferenser på Sverigenivå här. Besöksnäringen stimuleras och korsbefruktningar kan ske med lokala entreprenörer och vi kan paketera Härnösand på ett helt nytt sätt. För alla som tänker på framtid och utveckling för Härnösand – ett stort Ja, tack!”

 

Harriet Wikström
VD, Xlent
harriet”Självklart vill jag att det byggs ett destinationshotell vid Simhallen. Vi som företag behöver en modern mötesplats med möjlighet att träffas, det kan vara kunder, medarbetare eller koncernledning. Kombinationen är ofta arbete dagtid och att umgås och nätverka på kvällstid. Idag sker allt sådant någon annanstans än i Härnösand tyvärr. Destinationshotellet skulle bjuda in Härnösand i matchen. Ett stort bygge skapar positiv energi och gör Härnösand attraktivt. För besöksnäringen så kommer det att bli en stor vitamininjektion, det gäller att vara på tårna! För mig som mångårig Härnösandsbo så kan man med stolthet bjuda ner släkt och vänner till en fräsch miljö. Kom igen Härnösand! Det här måste vi ro iland.”

 

Emil Westerlind
VD, Westerlinds
emil”Jag är tveklöst för ett bygge. Det kommer att ge fler arbetstillfällen, mer handel och bidra till att göra vår stad än mer attraktiv. Vi kan inte tacka nej till det. Behovet av ett nytt hotell är stort hos företag och organisationer. En placering på Kanaludden gör att vi lyfter vår vackra vattenlinje som gör Härnösand unikt.”

 

 

 

 

Länklista för källor till artikel om hotell vid simhallen:

Gestaltningsprogram för hotell vid Simhallen i Härnösand:
https://www.harnosand.se/download/18.2056c45b15458cb5a544040d/1461845604699/Gestaltningsprogram.pdf

Förstudie destination Kanaludden:

Länsstyrelsen Västernorrland yttrar sig i frågan om ett hotell vid Simhallen i Härnösand:
http://www.lansstyrelsen.se/Vasternorrland/SiteCollectionDocuments/Sv/om-lansstyrelsen/remisser/2016/2016-05-17%20samradsyttr-dp-kanaludden.pdf

Effektanalys av hur ett hotellbygge påverkar näringslivet i Härnösand:
https://www.harnosand.se/download/18.651f3ed7144ce74877adca90/1395398910006/Hotelletablering%20Ha-rno-sand%2020140303.pdf

Beslut att påbörja upphandling:
Härnösands kommunfullmäktiges beslut att börja upphandling: https://www.harnosand.se/download/18.4f8370a5147e9cdd58b9903d/1454414582529/Protokoll_alternativ_drift_simhall.pdf

Villkor för köp av hotelltomt och drift av Simhall:
Beslut avtal drift simhall och  köp av hotelltomt till marknadsvärde https://www.harnosand.se/download/18.4965f99c155738e81dd90698/1466671487518/Kommunfullm%C3%A4ktiges%20protokoll%202016-06-20.pd

Villkor för att sköta entreprenaden av Simhallen:
Samhällsnämndens beslut om villkor för allmänhet, föreningars mfl tillgänglighet till simhall https://www.harnosand.se/download/18.a86f30714800c241b7bfeec/1454415229974/Protokoll_priss%C3%A4ttning_mm.pdf

Reportage i branschtidningen Besöksliv
http://www.besoksliv.se/nyheter/takkrog-och-aventyrsbad-ska-locka-till-harnosand-hotell/

Reportage i Yippie Härnösand nr 8 2016 om Patrik Attini som har avtal med kommunen om att bygga ett destinationshotell vid simhallen:
FAKTA

Hotellet på Kanaludden
Antal rum: 120
Antal bäddar: 250
Antal konferens- och restaurangplatser: ca 400
Antal anställda: 50
Investeringskostnad: 130 miljoner kronor

Artikeln publicerades i Yippie 12 2017 på sidan 26