Härnösand Yippie 2 2015

Nu byggs 20 nya lägenheter på Vårsta

Vårsta diakonigård börjar nu bygga ett trygghetsboende med 20 lägenheter.
Lägenheterna byggs i byggnaden Fristad från 1937, en gång Västernorrlands första privata sjukhem. Det blir 1:or, 2:or och 3:or och dessutom en stor gemensamhetslokal.
Allt ska vara inflyttningsklart i november och kravet för att få flytta in är att minst en person i hushållet har fyllt 70 år.
Det kommer även att anställas en värd/värdinna som ska ordna aktiviteter för de boende.
– Vi har redan före intesseanmälningar än lägenheter, säger Vårstas direktor Ninni Smedberg.

Artikeln publicerades i Yippie 2 2015 på sidan 13