Härnösand Yippie 6-7 2021

Nu satsar Kriminalvården: Nästa gång blir det på höjden

Text & foto Lennart Lundberg

Kriminalvården satsar i Härnösand. Efter satsningen kommer minst 430 personer arbeta åt Kriminalvården. Och att fler kan det bli. För det finns planer på att bygga ut Saltvik på höjden.

Allt fler börjat arbeta inom Kriminalvården i Härnösand. Närmare 200 har fått sommarjobb på Saltvik och nu rekryteras 85 personer till den nygamla anstalten vid polishuset. Ombyggnationen pågår för fullt och i vinter kommer det nygamla fängelset återigen vara igång. Kontraktet är skrivet på 15 år.
Men Kriminalvården kan expandera ännu mera.
– Två av våra byggnader på Saltvik, bland annat häktet, är byggda på så sätt att det går att bygga på fler våningar, berättar Claes Westerlund, kriminalvårdsinspektör som även är delprojektledare för det nygamla fängelset intill polishuset i Härnösand.
Än så länge finns inga konkreta planer på att expandera Saltviksanstalten på höjden. Men eftersom anstalten är anpassad för en utbyggnad på höjden bland annat med platta tak, så är det en möjlighet för Kriminalvården när behovet av nya fängelseplatser ökar.

Det vanligaste yrket på en kriminalvårdsanstalt är kriminalvårdare. Kriminalvården har en egen utbildning för kriminalvårdare för de anställda på betald arbetstid. Vikarier erbjuds normalt en kortare arbetsplatsförlagd utbildning.
– Vi har lätt att rekrytera och brukar få många sökande till varje ledigt jobb så vi har många att väljas av. Så ser det inte ut överallt inom Kriminalvården. Det finns orter där antalet sökande är betydligt färre än vad vi brukar få, säger Claes Westerlund.
På Saltviksanstalten finns en mångfald både när det gäller kön och etnicitet. Något som uppfattas som en stor tillgång inte minst eftersom det finns en mångfald bland de intagna.
Kriminalvården i Härnösand är här för att stanna. Och den kan bli ytterligare en nysatsning. På höjden.

Artikeln publicerades i Yippie 6-7 2021 på sidan 19