Härnösand Yippie 4 2020

Yippie karantäntips 7: Kyrkorna

Text Jakob Tjernström Foto Pawel Maronski

Direktsända gudstjänster från flera kyrkor

Inför en av kyrkoårets största högtider kom beskedet om att alla stora sammankomster ska undvikas. Men ställa in alla gudstjänster kring påsk? Nej, det var inte aktuellt.
Lösningen för både Svenska kyrkan och Pingst Härnösand blev att livesända högtiderna.
På Palmsöndagen den 5 april var det premiär för Svenska kyrkans egenproducerade livesändning.
– Vi märker ju att deltagandet på gudstjänsterna har minskat på grund av coronasmittan och vi ville göra något för alla de som inte kan eller vågar komma till kyrkan, säger Christina Mattsson, kommunikatör på Svenska kyrkan.
Tidigare hade man spelat in en bön med domprost Kent Nordin och lagt upp på sin hemsida. Det klippet fick snabbt drygt 3000 visningar, vilket pastoratet tolkade som att det både fanns ett behov av budskapet och en villighet att ta till sig detsamma i inspelad form.
Pingstförsamlingen i Härnösand gick samma väg och lyckades snabbt ställa och fixa livesändningar från söndagsgudstjänsterna. I januari hade SVT spelat in fyra gudstjänster hos församlingen och erfarenheterna från det kom nu väl till pass.
– För många är gemenskapen i och kring gudstjänsten en oerhört viktig del av trosutövandet, och den samvaron kan en livesändning inte ersätta fullt ut, men sändningarna har fått bra respons av församlingsmedlemmarna och goda tittarsiffror, säger församlingens pastor Christian Mölk.
Blir det en fortsättning på sändningarna? Både Svenska kyrkan och Pingst Härnösand håller öppet för det.
Hur anpassar sig kyrkorna i övrigt till den nya verklighet som virusspridningen kapar? Svenska kyrkan har bland annat utökat samtalsstödet så att det nu finns tider för själavårdande samtal varje dag.
– Vi vet att det är viktigt att skapa utrymme för att människor ska få själavårdande samtal. Det kan vara bra att fler i samhället får sätta ord på tankar och känslor i sådana här svåra tider, säger domprost Kent Nordin.
Pingst Härnösand organiserar en intern hjälpfunktion för människor som tillhör riskgrupper, och erbjuder hjälp med alltifrån handling till samtal.
Uppslutningen har varit god, men jag bedömer att behovet kommer att öka nu i april/maj, säger Christian Mölk.
Länkar till livesända gudstjänster och till inspelade gudstjänster finns på församlingarnas hemsidor, där det också finns mer information om hur man arbetar med anledning av coronaviruset.
Svenska kyrkan Härnösand: www.svenskakyrkan.se/harnosand
Pingst Härnösand: harnosand.pingst.se

Artikeln publicerades i Yippie 4 2020 på sidan 34