Härnösand Yippie 12 2016

Här är ditt nya museum

Text Lars Kågström Foto Pawel Maronski

Fler bilder:

Om allt går i lås så öppnar det nya fritidsbåtsmuseet nästa sommar. Därmed skulle Härnösand få ytterligare ett besöksmål med stor potential.
Yippie gjorde ett besök i Stockholm för att ta en titt på de båtar som i så fall ska ställas ut. Men förhoppningen är också att hitta nya båtar med en norrländsk historia.
– Det vore väldigt roligt att hitta till exempel en Neptunkryssare som har gått i vattnen där uppe, säger Hans Lennart Ohlsson, chef för Sjöhistoriska museet.

I en stor hall intill Vasamuseet står ett 50-tal fritidsbåtar av olika slag. Det är stora och små båtar, de är av trä och av plast och i varierande skick. Men de flesta är väldigt fina med blänkande lack och stolt uppsyn.
– Vi försöker bevara de båtar vi får in i bruksskick. Men ibland är de så vanvårdade att det krävs en större renovering, som till exempel den här, säger Eva Berglund-Thörnblom, som är föremålsintendent på Sjöhistoriska.
Hon pekar på en IF-båt som Niclas Skärlund står och slipar på. Och det är inte vilken IF-båt som helst.
– Nej, det här är nummer 1 av de ungefär 3 800 som har byggts, säger Eva.
Båten var i risigt skick när den kom in, men ska vara i toppskick lagom till Båtmässan i mars då IF-båten också fyller 50 år.
– Den ritades 1966, men sjösattes året därpå, säger Eva.
I båthallen står båtarna uppradade ganska tätt med skyltar som berättar om respektive båt. Hallen har hållits öppen sommartid med hjälp av volontärer och har lockat ungefär 50 000 besökare per år. Snart ska hallen användas till annat och därför måste båtarna ut.

”Vi har ett mycket bra samarbete med både länsmuseet och kommunen, säger Hans Lennart. Där finns människor som kan båtar och då blir det väldigt mycket
enklare att samarbeta.”

Men det är inte den enda orsaken till att Sjöhistoriska nu vill bidra till ett museum i Härnösand.
– Nej, som statligt museum har vi ett tydligt uppdrag att öka vår närvaro ute i landet, säger Hans Lennart.
Att det blir i just Härnösand är långt ifrån någon slump. Idén väcktes av Robert Olsson, under den korta tid han var chef för Murberget förra hösten. Han kom då från posten som chef för Statens Maritima Museer, där Sjöhistoriska ingår, och kände väl till planerna om utlokalisering.
– Jag såg det också som ett bra sätt för länsmuseet att utvecklas med en mer central arena i Härnösand.
Några av de första som uppvaktade honom på Murberget var också representanter för ett tiotal föreningar med maritim anknytning som ville anordna en utställning.
– Det maritima arvet är starkt i Härnösand och det är väldigt viktigt att ha en bra samverkan med föreningar, företag och myndigheter med maritim anknytning, säger Robert Olsson som bara hann plantera idén innan han drog vidare till nya uppdrag.
Men bollen var i rullning och alla inblandade är nu väldigt på.
– Vi har ett mycket bra samarbete med både länsmuseet och kommunen, säger Hans Lennart. Där finns människor som kan båtar och då blir det väldigt mycket enklare att samarbeta.
Än återstår några detaljer i de olika avtalen, men Hans Lennart låter inte särskilt orolig.
– Nej, vi vill verkligen ha det här allihop. Vi får vara pragmatiska så att vi får alla bitar på plats. Särskilt när det är så pass ont om tid.
I Härnösand blir det en annan typ av museum än båthallen på Djurgården i Stockholm.
– Vi vill inte bara visa båtar rakt upp och ner utan berätta historien om dem och om fritidsbåtens framväxt, från att ha varit en angelägenhet för kungligheter och privilegierad överklass till att sprida sig till alla samhällsskikt och bli en självklar del av folkhemmet. Senast det gjordes en räkning av fritidsbåtar i Sverige 2010 fanns det över 800 000, säger Hans Lennart.

Det är Murberget, Länsmuseet Västernorrland som ska bygga utställningen med bistånd från Sjöhistoriska och David Fahlén, tillförordnad verksamhetsansvarig för publik och kommunikation på Murberget, är inne på samma spår.
– Vårt uppdrag är att bygga en utställning som lockar en bred publik, inte bara de redan båtintresserade. Vi ska jobba tematiskt och formmässigt för att skapa en modern och spännande utställning.
Det inbegriper mycket av smart, digital teknik, men också uppbyggda miljöer. Och varje båt ska ha en egen historia att berätta.
– Vi vill veta så mycket som möjligt. Var båten har byggts, vilka som har ägt den, var den har gått och allt annat som kan bidra till historien, säger Hans Lennart.
Han och Eva drömmer om att kunna visa några båtar med en riktigt lokal historia.
– Neptunkryssarna har varit populära där uppe har jag förstått så det vore väldigt roligt med en sådan, säger Eva. Eller varför inte en campingbåt och en folkbåt?
Redan på det första idéstadiet var Tobaks ett hett alternativ för att hysa museet. Murberget hyr redan andra lokaler där och såg direkt att miljön skulle passa bra.
– Det är ju dels en otroligt fin miljö, men också ett bra hus för båtar. Vi vill ha ”tröga” hus där klimatet inte förändras alltför snabbt. Vi kommer att hålla en relativt låg temperatur året om, säger Hans Lennart.
Tomas Eriksson är fastighetschef på Westerlind Fastigheter, som ligger i startgroparna för att börja bygga om huset.
– Men vi gör inte någonting förrän hyresavtalet är klart.
Han var faktiskt med redan när de första tankarna dök upp, då som teknisk chef på Murberget.
– Det är lite lustigt. Jag hade ingen aning då om att Tobaks skulle säljas och att jag skulle börja jobba här.

Det är alltså i den bortre, nyare delen av Tobaks som museet ska ligga. En ny entré ska tas upp där det nu är en garageport och för att få in de stora båtarna måste ett större hål tas upp någonstans. Var det blir är i skrivande stund oklart.
Invändigt blir det också ett stort hål i bjälklaget mellan de två första våningarna för att rymma de högsta båtarna. Det blir alltså en hel förstavåning och en andra våning där man kan ta sig runt ett stort hål i mitten.
Sedan lär det förstås hända andra saker i huset. Det är svårt att tänka sig ett museum utan någon form av café till exempel.
– Vi tittar på väldigt bred front för hela Tobaks och kan inte säga någonting nu. Men blir det ett museum så är det förstås naturligt att försöka hitta någon som vill driva ett angränsande fik, säger Tomas.
Själva museet ska i första hand hålla öppet sommartid, men idéer finns även för resten av året. Kanske helgöppet, kanske andra evenemang?
– Det vore väldigt roligt om vi kunde ha programverksamhet där, kanske i samarbete med andra maritima aktörer, säger David Fahlén på Murberget.
– Och varför inte någon som står och jobbar med en båt, precis som här, säger Hans Lennart Ohlsson och pekar på Niclas Skärlund. En Niclas i Härnösand. Det vore roligt!

Fritidsbåtsmuseet
 • Ska ligga i Tobaks bortre, nyare del
 • Kommer att bestå av 1 200 kvadratmeter fasta och tillfälliga utställningar
 • Ska drivas av Murberget, Länsmuseet Västernorrland med stöd från Sjöhistoriska
 • Statens Maritima Museer och Härnösands kommun ska stå för lokalhyran
 • Beräknas öppna sommaren 2017
 • Kommer att ha gratis inträde
Sjöhistoriska museet
 • Startade 1938
 • Ingår i Statens Maritima Museer tillsammans med Vasamuseet och Marinmuseum i Karlskrona
 • Har det sjöhistoriska ansvaret för fritidsbåtar
 • Har cirka 150 båtar i samlingen
 • Har även runt 30 000 ritningar och nästan 25 000 fotografier
Artikeln publicerades i Yippie 12 2016 på sidan 24