Kultur & nöje Yippie 12 2019

Stort steg mot nytt scenhus

Ett scenhus på Murberget skulle bli en milstolpe för Härnösands folkhögskola, men även för kulturlivet i Härnösand. Nu har en formell bygglovsansökan utifrån arkitekt Jenny Ahlbäcks ritningar lämnats in. Illustration: Jenny Ahlbäck

Resan mot ett nytt scenhus i Härnösand har tagit ett stort steg framåt.
I slutet av november lämnades bygglovsansökan in för det planerade mångmiljonbygget.

Vi har gjort mindre justeringar i ritningarna och jag ser jättefina förutsättningar för ett scenhus i Härnösand, säger nytillträdde byggsamordnaren Krister Westling.
I Yippie nummer 3 2019 kunde vi berätta om Folkhögskolans stora planer för en helt ny scen för scenkonst, framförallt musik och sång. Sedan dess har projektet rullat vidare och skisserna har fått allt mer konkret form. Nu finns ritningar för det helt nya huset i anslutning till folkhögskolan på Murberget och en bygglovsansökan är inlämnad till Härnösands kommun.
– Vi har gjort några mindre justeringar för att förbättra tillgängligheten och exteriört har arkitekten ändrat lite vid entrén, men det är marginella saker, säger Folkhögskolans styrelseordförande Olof Frensborg.
I grunden finns skolans eget behov av större och mer ändamålsenliga lokaler för sina framgångsrika utbildningar, men ambitionen är att samtidigt skapa en scen som fler aktörer kan utnyttja och som bidrar till utvecklingen av Härnösand. Med tillgång till skolans rum och restaurang finns det alla möjligheter att erbjuda full service till exempelvis en repeterande orkester eller musiker på kurs eller till en arrangör som vill erbjuda publiken mat och dryck i anslutning till en konsert. Scenhuset ska också hålla sådan klass att det skulle kunna fungera som bas för en professionell ensemble.
Härnösands kommun har genom kulturchef Elisabeth Oxelhöjd uttalat sig positivt om planerna.
Ett besked på bygglovsansökan väntas inom ett par månader och från att bygglovet har vunnit laga kraft så måste arbetet inledas inom två år.
– Det innebär att scenhusplanerna nu också har fått en tydligare tidsplan, säger rektor Ola Bojestig. Nu pratar vi inte om tio år eller fem år, utan får vi ett positivt besked så kan det gå fort.
Med alla ritningar på bordet och bygglovshandlingarna inlämnade så kan jakten på finansiärer också gå in i en skarp fas. 30 miljoner kronor ska fram och Folkhögskolan ansöker nu om pengar bland annat från Boverket och Tillväxtverkets regionala utvecklingsfonder och olika stipendiefonder, men räknar också med att skjuta till eget kapital. Även bidrag från privatpersoner som vill stödja scenhusplanerna är välkomna.
Olof Frensborg:
– Vi är väldigt optimistiska! Men det är också viktigt att vi känner stödet från Härnösandsborna, att många känner att Folkhögskolan och scenhuset är viktiga för utvecklingen av Härnösand. Alla kan inte skänka pengar, men man kan också bidra genom att berätta om scenhuset. Se till att sprida kunskap om vad som är på gång och hjälp till att skapa förväntningar!

Scenhuset

Mått scenrum/black box: 16x 20 meter
Total yta: drygt 400 kvadratmeter
Takhöjd: 10 meter
Publikplatser: 104 fasta + flexibla. Maxkapacitet 200–250 beroende på scenstorlek och typ av föreställning
Användningsområde: Föreställningar/konserter, repetitioner, undervisning
Projektägare: Härnösands folkhögskola
Beräknad kostnad: 30 miljoner kronor

Artikeln publicerades i Yippie 12 2019 på sidan 16