Näringsliv Yippie 1 2023

HALLÅ DÄR...

Jenny Samuelsson, länsmuseets chef

Text Lennart Lundberg Foto Olof Wigren

Västernorrlands museum startar under våren en inkubator för småföretagare med kreativ inriktning som vill ha en extra boost i att utveckla sitt företagande.

Varför genomför museet projektet?
– För museet är det viktigt och intressant att hitta sätt att i sitt uppdrag hitta samarbetsformer som stärker kulturella och kreativa branscher och kulturarvet i länet. Kulturarvet är en på många sätt outnyttjad och värdefull resurs. Det är spännande och unikt att genomföra den här kulturarvsinkubatorn.

Vilka vänder det sig till?
– Inkubatorn vänder sig till företagare/kreatörer , till exempel hantverkare, illustratörer, spelutvecklare, författare etc. som är intresserade av kulturarv och som vill utveckla sin verksamhet i relation till länets kulturarv.

Vad har man för nytta av att gått igenom detta program?
– Vi samarbetar med High Coast Creative, som har kompetens och erfarenhet av att skapa och driva kreativa näringar. De står för många av delarna i inkubatorn – idégenerering, paketering, prissättning, marknadsföring, medan Västernorrlands museum med sina experter på kulturarv kan bidra med och vara med och utforska hur kulturarv kan bli ett värde för kreatörernas produkter

Artikeln publicerades i Yippie 1 2023 på sidan 14