Podd Yippie 2 2023

Härnösandspodden med Dag Jonzon möter

Jenny Samuelsson

Text Dag Jonzon Foto Martin Sundqvist

Fler bilder:

1. VINSTLOTT BLI HÄRNÖSANDSBO
I Härnösandspodden får du möta Jenny Samuelsson, museichef på Västernorrlands museum med bakgrund som gitarrist i ett punkband och med drömmar om att måla, skriva och spela musik. Hennes stora uppgift idag är att göra Murberget till ett museum för hela Västernorrland, utveckla verksamheten med dagens metoder och locka nya besökare. Efter en jobbig pandemi med nedstängda lokaler blev 2022 ett lyckat år med omkring 100 000 besökare.
Jenny flyttade med fyra barn i skolåldern till Härnösand efter 6 år som bibliotekschef på Luleå Tekniska Universitet. Hon har studerat till bibliotekarie och doktorerat i biblioteks- och informationsvetenskap både i Göteborg/Borås och i Umeå. Uppväxt är hon i Norrköping, så hon har sett en hel del av Sverige innan hon drog vinstlotten, som hon säger, och blev härnösandsbo.

2. MODERNA TIDER PÅ VÄSTERNORRLANDS MUSEUM
När Jenny blickar framåt är det framför allt satsningen på den nya basutställningen Moderna Tider som blir viktig. Under 2021 och 2022 öppnade de två andra basutställningarna efter att ha byggts om. De två handlar om Forntidsresan som sträcker sig från stenålder till järnålder i forntidens Västernorrland med niotusenåriga spår och Stora makter från 1050 – 1680. Nu söker museet allmänhetens hjälp och ber om bidrag med berättelser och tankar på vad den nya basutställningen kan levandegöra. Det finns möjlighet att gå in på museets
hemsida och lämna förslag, berättar Jenny. Det bli en utställning om 1700-, 1800- och 1900-talets historia i Västernorrland, men som även tar in den nya tid och omställningen som pågår runt om oss idag.

3. KULTURARVET ÄR ETT PÅGÅENDE ARV
Det finns en politisk diskussion om vad ett kulturarv är och består av. Jenny menar att det är viktigt att förstå att det är något som pågår och förändras hela tiden. Ett länsmuseum speglar det lokala kulturella sammanhang som varit och är Västernorrlands egen kultur både historiskt och idag. Murberget är ett av Sveriges största friluftsmuseum och skapade redan 1913 av Theodor och Wendela Hellman med visionen om att skapa ett Norrlands Skansen med ett stort antal byggnader som visar tidigare levnadssätt. Under februari i år bjuds alla barn in för att med modern teknik bygga upp Murbergets olika hus med hjälp av spelet SIMS 4. Man kan undra vad salig Hellman skulle tänka.

4. VAD ÄR DET VI SAMLAR EGENTLIGEN?
Idag är uppdraget för Västernorrlands museum i Härnösand att vara ett kulturhistoriskt museum som skildrar länets historia från istid till nutid. När Vesternorrlands läns museisällskap bildades på 1880-talet bestod den första samlingen av 66 exotiska föremål från Söderhavet och Sydamerika, skänkta av sjökaptenen Daniel Nordin. Nu kan alla nå ett DigitaltMuseum via museets hemsida för att se en del av samlingarna. Men det finns 50 000 olika föremål innanför museets väggar och i magasin och omkring 1 miljon fotografier. Så det pågår ett omfattande digitaliseringsarbete för att göra allt sökbart. Ett omfattande arbete, konstaterar Jenny, och det kommer att pågå i många år framåt.

5. NYTT CAFÉ ÖPPNAR FÖRSTA MARS
Det har varit en tuff tid med hårt prövad ekonomi och många ifrågasatta beslut som en museichef tvingats ta under Jennys sex år. Striden om att stänga Spjutegården kanske har varit mest upprörande. Fortfarande saknas ett restaurangkök och renoveringen av Spjutegården ligger några hus bort, säger Jenny, som har en stor och kostsam huspark att förvalta.
Vad som däremot är en glädjande nyhet är att det återigen blir möjligt att fika på Länsmuseets övervåning. Tillsammans med Härnösands kommun öppnar man ett café som också ger jobb och gör att Länsmuseet kan bli en plats för möten och som lockar kulturturister till länet, Härnösand och Höga Kusten-

Artikeln publicerades i Yippie 2 2023 på sidan 31