Nostalgibilden Yippie 4 2022

Nostalgibilden:

Tunga batteriet öppnas

Text & foto Örjan Leek

4 augusti 2005 och tunga batteriet vid Hemsö Fästning har just öppnats för allmänheten. Det är långa köer in i varje vrå och intresset är stort bland både stora och små när guiderna berättar om den stora försvarsanläggningen från ”Kalla kriget”.
Lätta batteriet längt upp på Hemsöns nordostspets Havstoudd hade öppnats för allmänheten lite tidigare.
Storråberget byggdes 1953–1957 och rymde en personalstyrka på 320 man.
Här fanns således kök, matsalar, verkstäder, stridsledningscentraler, logement, förråd, vatten- och luftrening, dieselelverk, sjukvårdssal och rum för stabsfunktioner och eldledning; 5 500 kvadratmeter.
Anläggningen var då den byggdes tänkt att klara ett kärnvapenanfall samt kunna vara självförsörjande under 90 dagar.
1989 muckade de sista värnpliktiga på Hemsö fästning och 1998 blev det ett statligt byggnadsminne.
Anläggningarna ägs av svenska staten och förvaltas av Statens fastighetsverk.
Hemsö Fästning är ett av Höga kustens största besöksmål – kanske det mest laddade.

Artikeln publicerades i Yippie 4 2022 på sidan 14