Härnösand Yippie 12 2020

”Förhoppningen är att vi har nått toppen av den andra vågen”

Sjukhusdirektör Lena Carlsson och smittskyddsläkare Hans Boman i Region Västernorrland svarar på Yippies frågor om covid-19.

Hur har situationen sett ut i Härnösand och Västernorrland de sista par månaderna? Jämfört med andra regioner?
– Vi fick en snabb ökning av antalet smittade från slutet av oktober, som nu sedan cirka två veckor tycks ha planat ut. Den snabba ökningen började senare här än i de flesta andra regioner. Utvecklingen i Härnösand har liknat den i länet som helhet.
Hur ser utvecklingen i Härnösand ut?
– Smittotalen i Härnösand var överlag låga fram till i slutet på oktober. Nu ligger de på en högre nivå, men det ser alltså ut som det hela håller på att plana ut. Vi får dock räkna med fortsatt smittspridning även under jul och nyår, dock förhoppningsvis med tendens till minskning.
Hur tycker ni befolkningen i Västernorrland har hanterat och uppfattat restriktioner och råd?
– Jag tror att vår befolkning iakttar restriktionerna i lika stor utsträckning som på andra håll. Den främsta utmaningen är nog att man tröttnar på det hela och börjar ”slappna av” för tidigt.
Vilka råd/restriktioner måste vi alla tänka på i juldagarna och nyårsafton?
– Det viktiga är att inse att det här inte blir en vanlig jul. Fira i små sällskap, taket är satt till åtta personer. Har du någon form av symtom som kan vara covid-19 så ska du inte träffa någon annan än de du bor med, det ­gäller så klart också på jul och nyår. Undvik inomhusmiljöer, träffa inte fler än du behöver, var noga med handhygien och håll avstånd.
Hur har sjukvården rustat sig för högtidsdagarna?
– För att kunna frigöra medarbetare till vården av de covidsjuka patienterna har planerad vård skjutits upp. Personal som i vanliga fall arbetar med annat har gått in i covidvård. Vi har inte kunnat ge julledigheter som önskat. För närvarande klarar vi att bemanna för den nödvändiga vården, tack vare det fantastiska arbete som våra medarbetare gör varje dag och varje arbetspass.
Hur är situationen i dag på sjukhusen?
– Läget är mycket ansträngt och det är bemanning som är den svåra biten. För våra tre sjukhus finns upptrappningsplaner och antal covidvårdplatser anpassas efter behov. Vi har också kontakt med övriga regioner i landet för att vi ska kunna hjälpa varandra om trycket blir för stort.
Vad är bästa och sämsta som kan hända i jul? Vad förväntar vården sig? Vad klarar vården?
– Vi ser möjligen en utplaning i kurvan för antalet nya smittade just nu, så förhoppningen är att vi snart har nått toppen av den andra vågen, men det är för tidigt att säga. De som behöver sjukhusvård kommer ju med viss eftersläpning av kurvan för konstaterat smittade, så vi måste räkna med att antalet på sjukhus ligger kvar på en hög nivå och kanske också ökar en tid framåt. Det är av största vikt att alla invånare nu följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer så att vi kan få ned smittspridningen. Det bästa är om smittspridningen avtar kraftigt, det sämsta naturligtvis tvärtom.
När kommer vaccin till Västernorrland?
– Vi vet inte säkert än då det beror på exempelvis när vaccinerna blir godkända, men vi planerar för att vi kan få de första doserna under januari. Det rör sig om en mycket stor vaccinationsinsats som kommer att pågå under flera månader. Olika vacciner kommer att användas, där kraven på förvaring och hantering är olika och komplexa.

 

Aktuellt läge covid-19 i Västernorrland

Antal bekräftade fall: 8 003.
vårdas på sjukhus: 83.
Vårdas på IVA: 5.
Antal avlidna: 180.
De ingår i det totala antalet som vårdas på sjukhus.
Informationen är från onsdag 16 december.

Artikeln publicerades i Yippie 12 2020 på sidan 26