Härnösand Yippie 3 2016

Härnösandshus nya bygge – ungefär …

Ungefär så här kommer Härnösandshus nybygge i Gådeåparken att se ut. Huset rymmer 26 nya lägenheter, huvudsakligen två- och trerummare. Kring månadsskiftet april/maj sätts spaden i jorden och det är NCC som bygger. Huset ska bli ett så kallat plusboende, särskilt riktat till personer över 55 år. Beräknad inflyttning är sommaren 2017.

Artikeln publicerades i Yippie 3 2016 på sidan 14