Härnösand

I huvudet på Josephine

Text Jakob Tjernström Foto Anders Eliasson

Josephine Sundqvist har hela världen som arbetsplats, men trivs allra bäst på Långgatan i Härnösand.

Om motivation och drivkraft

Att vara generalsekreterare för Läkarmissionen är mer än ett 8–5-jobb. Det är ett förtroendeuppdrag och det förutsätter att man har ett personligt driv, passion och engagemang men också att man förkroppsligar visionen, lever den. Det är jätteviktigt för alla anställda, volontärer och även givare. Sedan är jag ju väldigt energisk som person. Jag går alltid in för mitt uppdrag till 150 procent. Jag är nog lite ökänd för det i min bransch, haha!

 Om internationellt biståndsarbete

Jag föddes in i biståndsbranchen kan man säga. Mina föräldrar jobbade för Läkarmissionen i östra Kongo på 1980-talet när jag var barn, pappa var läkare och mamma barnmorska. Det var liv, död, orättvisor, jag träffade barnsoldater och … jag fick se mycket redan som barn. Sedan valde jag själv att jobba med internationellt bistånd. Det har alltid känts självklart.  Ska vi uppnå en hållbar och rättvis värld så behöver vi även uttrycka vår solidaritet globalt.

Om tro

Jag är medlem i Ängekyrkan i Härnösand och är även uppväxt i kyrkan. Jag tycker att jag har fått med mig mycket genom det. Som att kunna se den existentiella dimensionen i livet, att allt inte handlar om materiella frågor utan att det finns andra värden som är lika viktiga – tillhörighet, mening och inre trygghet. Uppväxten i kyrkan har gett mig verktygen och språket för att prata om de holistiska sidorna av livet, och det har varit väldigt viktigt för mig. Arbetar man i krishärdar så möter man människor som går igenom fruktansvärda saker, som har förlorat allt eller ställs inför svåra livsval. De kanske har en helt annan religionstillhörighet än jag, men då kan jag förstå religionens betydelse i den situationen och på vilket sätt tron kan vara en resurs. Min egen tro är en drivkraft och en tillgång för mig i det jag gör, men sedan är det jätteviktigt att säga att Läkarmissionen inte styrs av något kristet samfund eller att vi endast riktar vår verksamhet till kristna grupper. Läkarmissionen vilar på en kristen värdegrund men är politiskt och religiöst obunden, och det är det är de mänskliga rättigheterna som ligger till grund för våra arbetssätt och de prioriteringar som görs i verksamheten.

Om Härnösand

Vi flyttade till Härnösand hösten 2018 från Usamabarabergen på gränsen mellan Kenya och Tanzania, där vi hade bott och jobbat. Så det var från regnskog till en kuststad i norra Sverige – en rätt stor kontrast inte minst för barnen. Vi valde Härnösand delvis för att vi har släkt i Sundsvall och barndomsvänner i Härnösand, men framför allt för den globala profilen på staden. Det finns många internationella aktörer här, statliga biståndsmyndigheten Sida, internationella företag samt ideella organisationer med global koppling som

Miljöpartiet och flera andra aktörer. Härnösand lockade även med ett levande kulturliv som Norrdans och jazzklubb och så klart det politiska livet i staden. Vi trivs jättebra här. Vi har så bra stämning på Långgatan där vi bor och umgås som en stor familj med våra bekanta. Och vi kommer absolut att stanna i Härnösand, det är ett aktivt val som vi har gjort. När jag blev erbjuden jobbet på Läkarmissionen så var en del i förhandlingen att jag måste kunna bo kvar i Härnösand även om rollen som generalsekreterare så klart också innefattar många tjänsteresor.

Om aufguss

Det finns en otroligt levande bastukultur i Härnösand. Under pandemin har ju allt stått stilla, men annars går jag på aufguss i alla fall en gång i veckan. Det ger mig välmående i livet. Dessutom är det väldigt socialt. En stor del av min bekantskapskrets i Härnösand har jag lärt känna under bastubaden. Varje pass är tre timmar långt och består av flera moment med bastu, kallbad, dofter och massage. Aufguss i Härnösand är riktigt lyxigt, det ska man absolut prova! Man kan även utbilda sig till aufgussmästare via Härnösands folkhögskola.

Josephine Sundqvist

ÅLDER 38

FAMILJ Maken Johan, två barn Anea, 7, och Fingal, 9 år.

BOR Långgatan

BAKGRUND Har i flera år jobbat på Sida, senast som senior rådgivare i biståndsfrågor. Har också en bakgrund på bland annat ACT Svenska Kyrkan. Doktorerade 2017 vid Uppsala universitet med en avhandling om trosbaserade organisationers roll i bistånds- och utvecklingsarbete.

AKTUELL Ny generalsekreterare för Läkarmissionen sedan den 1 maj 2021.

Läkarmissionen

Läkarmissionen är en biståndsorganisation som grundades 1958 och som arbetar för planetens och människors rätt till hälsa. Verksamheten vilar på en kristen värdegrund men är religiöst och politiskt obunden. Läkarmissionen har idag cirka 300 anställda varav omkring 40 arbetar i Sverige. Övriga arbetar i fält eller på något av de tio region- och landskontor som organisationen har runt om i världen.