Härnösand Yippie 5 2020

”Öppna Riksanstalten fortfarande ett alternativ”

För 14 år sedan lämnade Johan Modin Kriminalvårdens regionkontor i Härnösand. Nu är han tillbaka som chef för hela Region Nord.
– Det är ett spännande och viktigt uppdrag, men jag trivdes också väldigt bra under den tid jag jobbade i Härnösand och det bidrog till att jag tackade ja till tjänsten.

Johan Modin är Uppsalabo men uppvuxen i Sundsvall. Han kommer närmast från en tjänst som HR-direktör på Kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping och har tidigare varit kriminalvårdschef i Gävle, stabschef i region Nord samt chef för Region Mitt, och han har också arbetat inom Försvarsmakten och som sakkunnig på Regeringskansliet.
Nu basar han över en region som geografiskt sträcker sig från Borlänge i söder till Gällivare i norr, och som har cirka 800 anställda fördelade på sju fängelser, sju häkten och sju frivårdskontor. I Härnösand har Kriminalvården sammanlagt omkring 300 tillsvidareanställda på anstalten Saltvik, på regionkontoret, på Kriminalvårdens kompetenscenter och på transportsektionen.
– Härnösand är den största enheten i regionen så Härnösand och det som händer här är viktigt för Kriminalvården, säger Modin.
Han tar över Region Nord i en tid när det händer mycket inom Kriminalvården. Beläggningen är hög på många anstalter och häkten och coronapandemin förstärker problemen. Som Yippie tidigare berättat pågår arbetet med att hitta fler platser och ett alternativ som utreds är att öppna hela eller delar av gamla Riksanstalten i Härnösand.
– Den utredningen sker nationellt, men jag vet att Härnösand fortfarande ses som ett intressant alternativ. Nu tittar man på allt från lokalernas skick till brandsäkerhet och därefter görs en bedömning av vilken typ av verksamhet som skulle gå att bedriva här och vad det skulle kosta att ta anstalten i drift. Sedan återstår att se om Kriminalvården väljer att gå vidare med just Härnösand.
När kommer det ett besked i den frågan?
– Att skapa fler platser har hög prioritet och Kriminalvården håller högt tempo i det arbetet. Någon gång under första kvartalet KAN nya platser vara klara, men då handlar det om nya platser någonstans i Sverige.

 

Yippie Härnösand 3/2020

 

Johan Modin

ÅLDER 50 år.
FAMILJ Sambo.
BOR Just nu Uppsala, letar boende i Härnösand/Timrå/Sundsvall.
GÖR Ny regionchef för Kriminalvårdens Region Nord.

Artikeln publicerades i Yippie 5 2020 på sidan 22