Härnösand Yippie 3 2020

Riksanstalten kan öppna igen – över 50 nya jobb i potten

Foto Anders Eliasson

Merparten av Sveriges anstalter och häkten är fulla och Kriminalvården behöver omgående vaska fram nya platser.
Behovet är akut och en åtgärd kan bli att Riksanstalten i Härnösand öppnar på nytt.
Kriminalvården förhandlar nu med fastighetsägaren om villkoren.

Länsfängelset i Härnösand – även benämnt Centralfängelset i Härnösand och Anstalten Härnösand men i folkmun kallat Riksanstalten – öppnade 1861 och var ett klassiskt cellfängelse. 2010 öppnade den nybyggda Anstalten Saltvik och Riksanstalten stängdes. Anläggningen var då både sliten och omodern. Fastigheten med en yta på 10 700 kvadratmeter såldes och har sedan dess varit såväl vandrarhem som flyktingboende.
Nu pekar en hel del alltså på att Riksanstalten står inför en synnerligen oväntad comeback i Kriminalvårdens tjänst. Anstalten hade innan nedläggningen 148 platser och enligt ett tips till Yippie skulle ett öppnande av merparten av dessa platser vara aktuell, vilket skulle generera över 50 nya jobb inom Kriminalvården i Härnösand.
Ingen i Kriminalvårdens ledning vill ställa upp på en intervju, men i ett skriftligt svar bekräftar myndighetens ekonomi- och fastighetsdirektör Björn Myrberg att ett återöppnande av anstalten diskuteras och att förhandlingar pågår:
”Eftersom det i princip är fullt på de flesta av våra häkten och anstalter i dag, så har Kriminalvården ett behov av att utöka antalet platser. Det här behöver ske förhållandevis snabbt, och vi tittar brett och förutsättningslöst på olika lösningar. På kort sikt har Kriminalvården öppnat olika så kallade beredskapsplatser, främst genom dubbelbeläggning, det vill säga att två intagna bor i ett rum som egentligen är avsett för en, och genom att använda besöksrum som bostadsrum. På längre sikt har myndigheten ett omfattande behov av om- och tillbyggnader.
Vi tittar också på olika befintliga byggnader för att bedöma om de skulle kunna användas för kriminalvård. I det här arbetet är den tidigare Härnösandsanstalten en tänkbar del, och vi har genomfört en första analys för att se om det är praktiskt möjligt att öppna den igen. Det har lett fram till att vi anser att detta är tillräckligt intressant för att gå vidare med, men det krävs en hel del åtgärder för att det ska bli aktuellt. Det krävs också att vi kommer överens med fastighetsägaren i flera frågor, inte minst de praktiska villkoren för en förhyrning.
Kriminalvården har tagit ett inriktningsbeslut om att undersöka möjligheten vidare, och börjar nu ett projekt med ambitionen att kunna öppna platserna så fort som möjligt om allt faller på plats. Men det förutsätter naturligtvis att vi kommer överens om villkor som är acceptabla för både hyresvärden och oss.”
Yippie har utan resultat försökt nå fastighetsägaren/hyresvärden Ekebydalsborgen AB. Fastigheten har tidigare legat ute på Objektvision, en marknadsplats för lokaler och kommersiella fastigheter i Sverige, men den annonsen är nu borttagen.

Artikeln publicerades i Yippie 3 2020 på sidan 10