Härnösand Yippie 10 2019

Vårsta visar vägen i kris

Text Jakob Tjernström Foto Anders Eliasson

I över 100 år har Vårsta diakoni arbetat med bemötande av människor som är utsatta och i behov av stöd.
Nu etableras en unik verksamhet med fokus på trauma och krisstöd.
– Vi är i princip ensamma i landet om det vi gör och är på väg att bli ett nationellt centrum, säger verksamhetsledaren Per Mossegård.

Säg Vårsta och många Härnösandsbor tänker fortfarande på diakonutbildningen. Den utbildningen finns faktiskt inte kvar i Härnösand längre – men faktum är att det pågår än mer spännande saker på Vårsta diakoni just nu.
Sedan maj 2018 bedriver traumakliniken på Vårsta behandling av framförallt flyktingar som lider av PTSD, posttraumatiskt stressyndrom, och behandlingsresultaten är mycket goda. Vården sker i samarbete med Region Västernorrland och den metod som har visat sig vara mest framgångsrik – och som Vårsta är tämligen ensam om i Sverige – heter NET, Narrativ Exposure Therapy.
– Det är en tysk metod som har utarbetats i fält i Uganda, Syrien och andra konflikthärdar och som idag är den metod för traumabearbetning som rekommenderas av både Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), säger Per Mossegård.
Framgångarna med NET har väckt sådan uppmärksamhet att Vårsta under 2020 inleder utbildningar av nya terapeuter – som enda institution i Sverige.
Traumakliniken bedriver vård, och för att komma i behandling krävs först en remiss från psykiatrin eller primärvården och därefter en screening som visar att patienten uppfyller kriterierna för PTSD.
– Tyvärr finns det två andra tydliga grupper som vi inte kan behandla på traumakliniken – de som mår väldigt dåligt men som inte uppfyller kriterierna för PTSD, och de som har PTSD men som mår för dåligt för att kunna gå in direkt i behandling.
Därför har Vårsta samlat sina resurser för att kunna hjälpa till fler. Sedan tidigare finns Grön Helhet, en verksamhet inriktad på naturunderstödd rehabilitering. I november startar projektet HUR – Hälsa Utveckling Rehabilitering – som också erbjuder förebyggande och resursstärkande insatser för människor som är i kris eller lider av psykisk ohälsa. Det treåriga projektet finansieras av Socialdepartementet och bygger framförallt på verksamhet i små grupper där aktiviteterna skräddarsys för deltagarna.
– Traumakliniken är vård, HUR är kursverksamhet, men även vår verksamhet ska bygga på evidensbaserade tekniker, säger verksamhetsledaren Linda Fransson Wallin. Vi har plockat ihop en hel rad byggstenar och vi kan faktiskt säga att den här verksamheten är unik inte bara i Sverige utan i världen.

På bilden:

1. Per Mossegård, verksamhetsledare och NET-terapeut.
Stolt prylnisse. Utvecklingsdrivande visionär med många bollar i luften, har minst en räv bakom örat. Blir hög på neurologisk isomorfi.

2. Catrin Johansson, HUR-handledare.
Lugn skak-terapeut (TRE) Skicklig pedagog. Cyklar i ur och skur.

3. Katarina Schiebe, HUR-handledare.
Renlärig skogsbadare med gröna fingrar. Använder skogens skafferi till det mesta.

4. Katarina Lindgren, NET-terapeut och vikarierande samordnare.
Energiknippe från Skövde. Rekordsnabb med tangenterna och orädd löpare. Är bortskämd med lagad mat.

5. Ingela Eriksson, verksamhetsledare Grön Helhet.
Erfaren organisatör och inspiratör. Gillar utmaningar och blues. Lever med en bluesbasist.

6. Maria Thelin, NET-terapeut.
Lugn och finurlig bildterapeut med Brasilien i sitt hjärta. Möbelsnickare med många talanger.

7. Linda Fransson Wallin, projektledare HUR och erfaren NET-terapeut.
Mental tränare och konstnär/konsthantverkare. Positiv och driftig, gillar att krydda det mesta. Undviker jazz.

Artikeln publicerades i Yippie 10 2019 på sidan 20