Kultur & nöje Yippie 1 2016

25 år med stenen på torget

Text Lars Kågström Foto Anders Eliasson

Fler bilder:

I år fyller konstverket Evolution 25 år. Det firar Konsthallen med en fotoutställning med nytagna bilder av Anders Eliasson. Han var också med och fotograferade när Evolution landade på Torget och Mellanholmen 1991. Många har och har haft åsikter om såväl utformning som placering under åren, inte minst under tiden som skulpturtävlingen pågick i slutet av 1980-talet.

Att Evolution över huvud taget finns beror på en stor donation till Härnösands stad 1984 från systrarna Astrid Andersson och Lizzie Lagerholm Andersson. Pengarna skulle enligt testamentet användas till ”en vattenkonst, springbrunn eller dylikt offentligt monument, vilket skall utföras av god konstnär i gammal vacker stil och uppställas å central plats i Härnösand”.
Då det handlade om mycket pengar belutades det 1986 att anordna en tävling och bjuda in konstnärer från hela Norden. Det var den dittills största skulpturtävlingen i Norden och tävlingssekreterare blev den då nyanställde Kjerstin Schenell, sedermera mångåring intendent för Konsthallen.
– Det var mitt allra första uppdrag och så här i efterhand kanske väl stort att börja med egentligen. Men det gick ju bra, säger Kjerstin.

24 konstnärer bjöds in, varav en från varje land skulle vara en ung konstnär som inte varit med i större sammanhang tidigare. 22 bidrag kom in och bland dem valdes sex ut till en andra etapp.
– I den andra etappen handlade det inte bara om den konstnärliga kvaliteten utan det undersöktes även om verken var möjliga att uppföra praktiskt, tekniskt och ekonomiskt.
Efter långa diskussioner enades juryn till slut i oktober 1988 om att utse Evolution av norrmannen Hagbart Solløs till vinnare.
– Han var en av de unga vi bjudit in. Jag tror faktiskt att han var allra yngst.
Men det fanns goda utmanare och juryn föreslog att det också skulle skrivas ett optionsavtal med finländaren Veikko Hirvimäki om ett eventuellt köp av hans bidrag vid senare tillfälle.
– Men det fanns inga pengar till ett sådant stort inköp till och jag minns faktiskt inte om det ens skrevs något optionsavtal.
Under hela processen gick debattens vågor höga. Det gick nästan inte en dag utan inslag i tidningar, radio och TV. Det handlade förstås om själva tävlingen och de olika förslagen. Västernorrlands Allehanda arrangerade till exempel en läsaromröstning om vilket konstverk som borde vinna (och det blev inte Evolution), men också om jurymedlemmarnas resor och konstverkets placering på Torget.
– Många tyckte att Torget skulle bli förstört, men på den tiden var ju Torget ingenting. Trafiken gick rakt över och ett av våra mål var att få bort den och skapa utrymme för ett mer levande torg med torghandel och annat.
En av de stora tvistefrågorna var också hur formuleringen ”av god konstnär i gammal vacker stil” skulle tolkas. Tävlings-juryn påpekade då att den frågan är ”relaterad till en från tid till annan fortgående och föränderlig uppfattning och konstnärlig utveckling”.
– Under processen fick vi kontakt med en av systrarnas släktingar och hon var också här vid invigningen. Hon sade då att donatorerna skulle ha gillat Evolution, att det var deras smak. Det var skönt att få det godkännandet, säger Kjerstin.

Diskussionen om både konstverkets kvalitet och placering har fortsatt genom åren och så sent som 2011 kom ett medborgarförslag om att flytta den stora delen på Torget närmare Konsthallen för att skapa en mer öppen torgyta. Förslaget gick dock inte igenom.
– Dels skulle det ha kostat mycket pengar, men framför allt får man av upphovsrättsliga skäl inte bara flytta ett konstverk, säger nuvarande intendenten på Konsthallen, Maria Oldenmark.
Det är hon som har tagit initiativ till den kommande fotoutställningen av Anders Eliasson.
– När någon talar om Evolution som ”kuben eller klossen” så förstår man att de inte tittat närmare på skulpturen. Jag hoppas att de här bilderna ska få människor att återupptäcka Evolution och se skulpturen på nya sätt.
Kjerstin Schenell tycker att valet av Evolution blev bra och ser inga problem med att det finns olika åsikter om den.
– Offentliga skulpturer behöver tid på sig för att accepteras fullt ut och Evolution kommer säkert att diskuteras ett bra tag till. Men det är bara bra. God konst diskuterar man!

25 år sedan ”stenklumpen på torget” invigdes i juli 1991
  • Har skapats av den norske konstnären Hagbart Solløs
  • Valdes i konkurrens med 21 andra förslag
  • I tävlingsjuryns omdöme står bland annat ”Ett väl genomarbetat och tydligt förslag med nya infallsvinklar på en invand miljö”
  • Består av tre delar; en större på Torget och två mindre på Mellanholmen
  • Materialet är Labradorgranit från Larvik söder om Oslo
  • Invigdes i juli 1991 och fyller alltså 25 år i år
  • Fotoutställningen ”Evolution” av Anders Eliasson har vernissage torsdag 28 januari på kvällen.
    ”Jag vill visa att skulpturen Evolution har så många fler dimensioner än de man ser när den i folkmun benämns som ”stenklumpen på torget” säger Anders Eliasson.
Artikeln publicerades i Yippie 1 2016 på sidan 29