Näringsliv Yippie 11 2019

Nya företag är deras business

Text Jakob Tjernström Foto Pawel Maronski

Du har en jättebra idé och du tänker jobba för den. Men det här med att starta eget kan du för lite om.
Lugn. I Härnösand finns mycket kompetens samlad.
Nu den 26 november har du dessutom möjlighet att prata med alla aktörer på en och samma gång när det är drop in om nyföretagande på Sambiblioteket. Rådgivningen är kostnadsfri.

– Det är en jätteförmån att ha flera aktörer som jobbar så nära varandra, säger Göran Kejerhag, företagare, men även rådgivare hos Nyföretagarcentrum som är en av fem aktörer som arbetar med att stimulera företagandet i kommunen.
Varje aktör har sin nisch, men ofta kan en klient som funderar på att starta eget företag behöva stöttning med olika saker så rådgivarna samarbetar nära. Något som givetvis underlättas av att de alla har kontor nära varandra: fyra av aktörerna finns på Sambibliotekets plan 4, en på länsstyrelsen.
Han är ofta den som har det första samtalet med den blivande nyföretagaren och tanken är att göra det så enkelt som möjligt för den som vill diskutera sin affärsidé.
– Har du en idé som du vill diskutera? Boka in mig och så träffas vi på Sambiblioteket – eller där det passar dig! förklarar Göran.
Den blivande nyföretagarens behov varierar ofta väldigt mycket, men behovet av att bolla sina idéer är generellt ganska stort. Göran menar att det är en fördel att den funderar på att starta eget tidigt får en kontakt med någon som har företagarperspektiv på affärsidén – men som också kan tipsa om fallgropar och delar av företagandet som man kanske inte tänker på.
– Sedan kommer ju fördelen med att vi som stöttar nyföretagandet jobbar så nära varandra. När jag och klienten har gjort klart affärsplan och budget så kan jag till exempel lotsa vidare till Almi som har många lösningar när det gäller finansiering.
Men vilka är det som lotsar fram nya företagare och verksamheter och vad gör de? Jo, så här är det (lite förenklat):
Nyföretagarcentrum är en rikstäckande organisation som arbetar med rådgivning och lotsning. Rådgivaren är själv företagare och kan både svara på konkreta frågor, bedöma en affärsidés bärkraft och vara bollplank för den som funderar på att starta eget. Har inget fast kontor utan har rådgivningsmöten där det passar klienten.
Näringslivsenheten hos kommunen ska fungera som nav och smörjmedel för potentiella nyföretagare. Lotsar till rätt rådgivare, men kan också underlätta och förenkla myndighetskontakter. Har koll på regler och vilka tillstånd som eventuellt behövs för olika verksamheter. Har kontor på Sambiblioteket, plan 4.
Almi är ett statligt bolag som hjälper till med rådgivning, affärsutveckling samt finansiering i form av lån men även riskkapital. Arbetar med nyföretagare, men även med företag som redan har verksamhet, men vill utveckla nya produkter/tjänster eller öppna nya marknader. Har Härnösandskontor på Sambiblioteket, plan 4.
Bizmaker är ett regionalt innovationsföretag som finansieras av Europeiska Regionalfonden och kommunerna i Västernorrland. Jobbar framförallt med innovatörer, entreprenörer och startups. Fokus är inte på den lilla lokala butiken, utan snarare på idén som med rätt matchning har potential att bli en stor verksamhet. Har Härnösandskontor på Sambiblioteket, plan 4.
Projekt integration och tillväxt är ett statligt projekt som är inne på sista året och som syftar till att få fler utlandsfödda att starta företag i Västernorrland. Har kontor hos Länsstyrelsen på Pumpbacksgatan.
Vill man gräva djupare vilken typ av stöd man kan få, eller prova sin företagsidé, så är den 26 november som sagt ett ypperligt tillfälle. Göran Kejerhags uppmaning är enkel:
– Passa på!

 

Pernilla Sandin, näringslivsutvecklare, Härnösands kommun
”Vår uppgift är att möjliggöra för nyföretagande och det innebär ju att många tar kontakt och ställer frågor. En del kan vi enkelt hjälpa, andra lotsar vi vidare till Nyföretagarcentrum, Almi och de andra, men man får träffa många människor och det är roligt.”

Laura Kettle, affärsrådgivare, Almi
”Det absolut roligaste med det här jobbet är att jag ofta får vara med på hela resan. Det är inte bara ett möte utan vi är med från startskede till etablerat företag.”

Cecilia Nordlund, affärsrådgivare, Bizmaker
”Våra engagemang är ofta väldigt långa processer, i snitt ungefär sju år, men det är ändå väldigt stor omväxling. Jag kan jobba med tre olika branscher före lunch – allt från hästprodukter till industriella system – och sedan efter lunch har jag ytterligare tre till.”

Fáten Nilsson, rådgivare på projekt integration och tillväxt, Länsstyrelsen Västernorrland
”Det går bra för oss. Målet var att projektet skulle ge 36 nya företag. Nu är det november och vi är uppe i 38. Jag slutar vid årsskiftet, men vill gärna att vi kommer upp i 40 innan dess!”

Göran Kejerhag, rådgivare, Nyföretagarcentrum
”Den svåraste frågan är alltid ’Var finns marknaden/kunden?’, och ibland så håller inte klientens affärsidé och då säger jag det. Men jag försöker alltid skicka med lite uppgifter: Hur skulle man kunna slipa på den här idén? Finns det något annat sätt? För man vill ju inte ta död på glöden. Idéer och driv är ju så viktigt och det är otroligt roligt att möta människorna som verkligen vill.”

Drop in om företagande

PLATS Sambiblioteket, entréhallen (plan 1)
TID tisdag den 26 november, klockan 15.00–17.00
PÅ PLATS Almi, Bizmaker, Nyföretagarcentrum, Näringslivsenheten Härnösands kommun, Projekt integration och tillväxt.

Artikeln publicerades i Yippie 11 2019 på sidan 16