Reportage Yippie 8 2015

I huvudet på Per

Foto Pawel Maronski

Per Edström gillar att tänka både fritt och stort. Han har många idéer om hållbar utveckling och framtiden, både för planeten Jorden och för Härnösand. Och så gillar han att vara ute i Härnösands natur.

Om hållbar utveckling

Jorden klarar inte det fotavtryck som människan gör idag och det är allas vår angelägenhet att göra något åt det. En radikal väg att gå kunde vara att kraftigt minska konsumtion och resursförbrukning, men det finns starka ekonomiska krafter som motverkar det.
Jag arbetar därför mycket med en annan väg som innebär att se denna utmaning som en möjlighet till nya affärer. Med nya affärsmodeller som bygger på biobaserade råvaror och slutna kretslopp kan man åstadkomma en mycket större drivkraft för hållbar utveckling och tillväxt inom planetens gränser.

Om matematik

Jag är professor i matematik, men kallar mig inte matematiker utan ser mig mer som en gränsgångare. De framgångsrika saker jag har åstadkommit har berott på att jag inte står fast i en fåra utan ser över olika gränser. Jag har läst både språk, annan humaniora och teknisk fysik innan jag doktorerade i matematik.
Matematik är inte i första hand siffror och räkning utan ett tankeverktyg. Matematiken ger logiska strukturer och systematiska sätt att tänka som kan överföras och användas i alla möjliga sammanhang.

Om Härnösand

Jag är uppväxt i Vålånger och naturmiljön i Härnösand betyder mycket för mig, det var framför allt den som fick mig att flytta tillbaka. Härnösand är ett härligt möte mellan skog, hav och berg – jag gillar speciellt ”öppen havsnära hällmarkstallskog”.
Naturmiljön och boendemiljön, eller livsmiljön helt enkelt, är attraktiv och här finns en enorm potential. Människor som verkligen vill bo här kommer att flytta hit och trivas, och de kommer att både locka hit andra och skapa jobb, först åt sig själva och sedan åt fler. Många är stolta över Härnösands historia. Jag tycker det är dags att vara stolt över Härnösands framtid.

Om Härnösands framtid

Per Edström gillar öppen  havsnära hällmarkstallskog.

Per Edström gillar öppen
havsnära hällmarkstallskog.

Om utmaningen för planeten är hållbar utveckling så utmanas Härnösand av en annan stark global trend – urbanisering och centralisering. Jag tänker att om vi möter våra utmaningar på ett systematiskt sätt så kan vi sedan erbjuda hållbara lösningar på andras problem.
Inom en snar framtid kommer flera miljarder människor att gå från underklass till medelklass. Kan vi förstå hur det ska ske på ett hållbart sätt så kan vi göra affärer på en marknad som är omättbar under decennier framöver. Härnösand kan bli ett nav för personer och organisationer som arbetar med kunskap om omställning till hållbara lösningar för planetens framtid. Det är framtidens kunskapsstad.

Om orientering

Jag började orientera som liten och har aldrig slutat. Det är ett fantastiskt sätt att komma ut i naturen och så gillar jag kombinationen av fysisk och mental utmaning. Jag gillar också att det utförs enskilt, det passar mig. En annan viktig sak för mig är att orienteringen förnyas hela tiden. Det finns inte en träning eller tävling som är likadan.
Det är ett uppsving för orienteringen i Härnösand just nu. För några år sedan var vi ett gäng föräldrar i orienteringsklubben som bestämde oss för att göra en rejäl ungdomssatsning och den har blivit lyckad. När det finns tillräckligt många duktiga ledare och barn så växer verksamheten nästan av sig själv.

Per Edström

Ålder 45

Familj Ja

Bor På Härnön

Gör Professor i matematik vid Mittuniversitetet, ordförande för Härnösands Orienteringsklubb

Artikeln publicerades i Yippie 8 2015 på sidan 17