Sport & fritid Yippie 1 2017

Härnösands elever ska bli smartare av träning

Härnösands kommun har fått 1,5 miljoner kronor i projektpengar från Skolverket för att jobba med pulshöjande aktiviteter i skolorna.
– Flera studier visar att de som har pulshöjande aktiviteter får bättre inlärningsförmåga, säger Mathias Åström, idrottslärare på Gerestaskolan.
Lärare och föräldrar kommer att erbjudas en föreläsning i ämnet under våren med överläkaren Anders Hansen, en eftertraktad föreläsare som bland annat har skrivit boken Hjärnstark. Via satsningen ska även klassuppsättningar med pulsband köpas in till skolorna.
– Med hjälp av pulsbanden kan eleverna se om de höjer pulsen så pass mycket att inlärningen förbättras, säger Mathias Åström.

Artikeln publicerades i Yippie 1 2017 på sidan 8