Sport & fritid Yippie 12 2020

Hoppas på ungdomsboom

Det görs en ungdomssatsning för 15- till 25-åringar på Mittsverigebanan. Vid tre tillfällen kan de komma och lära sig hur de kan köra på ett säkert sätt. De får möjlighet att köra på bana och få en bättre förståelse för hur det fungerar, berättar Per-Erik Norbäck som genom Norrlands motorpark AB äger Mittsverigebanan tillsammans med Per-Erik Axehult, Göran Sörgren, Ulrik Forsberg, Mattias Norlén och Tomas Iversson.
Per-Erik tror stenhårt på ungdomssatsningar.
– Det bidrar till en ökad säkerhet i trafiken. Det är ofta så att yngre vill testa gränser, de kan komma hit och köra så det ryker. Kör de av banan gör det ingenting, så kommer en traktor och drar dem upp. Får du aldrig passera gränser, vet du inte hur bilen beter sig.
Ungdomssatsningarna är ett samarbete med MSR MittSverige Racing, som jobbar inom olika typer av motorsports-evenemang både i egen regi och via partners, framförallt på Mittsverigebanan. De arrangerar trackdays, företagsracing, prova-på racing, utbildning och uthyrning av banbilar för företagsevenemang eller för deltagande i till exempel Mittcup.
Mittsverigebanan ägs sedan 2017 av Norrlands motorpark AB. Bolaget äger och driver själva anläggningen och har sedan de tagit över investerat flera miljoner kronor i säkerhetsuppdateringar för att få banan godkänd för både bil och mc, ett arbete som hela tiden också fortgår i takt med regelförändringar.
I sin nya treårsplan 2020–2022 har eller kommer Mittsverigebanan att göra flera investeringar, bland annat asfaltera och förlänga startområdet för att kunna köra 201 meter (dragracing) samt förbättrade och något förändrade driftingslingor. Det har också installerats tidtagningsutrustning, kameraövervakning och ett egenutvecklat LED-ljussystem som sätts på instrumentbrädan i bilen och visar varningsljus vid en eventuell incident och som styrs från Race Control. Det kommer att öka säkerheten och samtidigt minska behovet av funktionärer runt banan. Nästa år installeras också en LED-panel som kommer ersätta den så kallade huvudposteringen där merparten av signal- och flagginformationen visas. Även den kommer kunna skötas helt från Race Control.

Pandemin har påverkat 2020. Flera tävlingar och arrangemang blev inställda.
Samtidigt gör investeringarna att anläggningen inte är lika sårbar om pandemin fortsätter. Mittsverigebanan är nu mer digitaliserad vilket gör att det mesta kan skötas utan fysisk kontakt och med minimal personalstyrka.
– ­Vi har naturligtvis haft en nedgång, men vi klarar oss. Vi är sex delägare, men ingen lever av det här. Hade vi stått med helårsanställda hade det varit betydlig dystrare, säger Per-Erik.
Han är optimistisk för 2021.
– Worst case är att vi är i samma eländiga situation som vi hade i våras och stora events försvinner, och vi bara har kvar mindre grupper. Men på en Track Day till exempel kan man komma hit en kväll och köra utan att kliva ut ur bilen. Allt går digitalt; anmälan, säkerhetsinformationen och betalning. Säkrare sätt att utöva sin favoritsport ur ett coronaperspektiv kan det inte bli.

 

Full fart på Mittsverigebanan

Mittsverigebanan ser framåt och öppnar med tillförsikt upp för flera lokala events på banan 2021. 2020 blev på grund av pandemin förståelig nog ett mellanår i driften. Nu är 2021 väl uppbokad.

  • Bus1: Aktiviteterna börjar med Bus1 24—25 april ­— om det inte ligger ett snötäcke på banan. Det blir även Bus1-events 22 maj, 31 juli och 4—5 september.
  • Gokart: Kartingträning på måndagar från 3 maj.
  • Mittsveriges sportvagnsklubb (MSSK): Trackday torsdagskvällar och några helger mellan 8 maj och 11 september. Klubben siktar även på att arrangera Timeattack-klubbserie med tre deltävlingar i sommar.
  • Mittcup: Långlopp med fem deltävlingar som startas 9 maj.
  • Drifting: VN Motorevent från 12 maj. Se seperat artikel.
  • Time Attack: Nordic Time Attack arrangeras 14—16 maj. Den snabbaste vinner i motorsportgrenen Time Attack.
  • Roadracing: NRS roadracingträning på tisdagar från 18 maj.
  • Motorcykel: MC Västernorrlands avrostning 2021 30 maj.
  • PCS Racing: Porsche Club Racing är en skandinavisk racingserie för Porschebilar. Kommer till Mittsverigebanan 2—5 juni och 20—22 augusti.
Artikeln publicerades i Yippie 12 2020 på sidan 30