Härnösand

Familjecentralen firar 20 år

Text & foto Karin Pettersson Skarby

Iden med att skapa en familjecentral i Härnösand uppkom efter en studiedag 1995 om barn i riskzon. Då fanns ett 30-tal familjecentraler i landet men ingen i Västernorrland.

En arbetsgrupp med representanter från både regionen och kommunen bildades.

– Syftet var att hitta en metod för samverkan där man bättre tog tillvara på de resurser och den samlade kompetens som fanns i Härnösand för arbetet med barn 0-6 år och deras familjer. Tanken var att skapa en gemensam mötesplats för blivande familjer och barnfamiljer, berättar familjecentralens samordnare, Lena Viklander.

Den 21 maj 2001 invigdes länets första familjecentral, Södra sundet i gamla sjukhuset i Härnösand, och dit kom alla barnfamiljer i kommunen. Där fanns en öppen förskola, barnmorskemottagning, barnhälsovård, föräldra- och barnhälsovårdspsykolog samt individ och familjeomsorgens barn– och familjeenhet.

Efter att det fria vårdvalet i primärvården infördes 2010 är det kvinnor och barn som är listade på Södra sundets hälsocentral som kan använda sig av barnavårdscentralen och barnmorskemottagningen där. Alla kommuninvånare med barn upp till sex år kan däremot fortfarande ta del av Öppna förskolan, Kompassen och stöd från föräldra– och barnhälsovårdspsykologer på Södra sundet.

Vad gör ni just nu?

–      För tillfället är det ganska lugnt här. Öppna förskolan har till exempel hållit stängt sedan i november på grund av pandemin. I vanliga fall har vi föräldragrupper, babymassage och externa aktörer som vi samarbetar med, till exempel biblioteket, folktandvården och NTF, säger Lena.

–      Kompassen är igång, där personal från öppna förskolan, barnavårdscentralen och kommunens socialtjänst arbetar. Kompassen är en förebyggande verksamhet, en mötesplats för föräldrar och deras barn som behöver vägledning i sitt föräldraskap, säger familjebehandlare Emma Olsson från familjeomsorgens barn– och familjeenhet.

Kompassen har träff en förmiddag i veckan och syftet är att ge familjer stöttning och vägledning innan problemen blivit för stora.

–      Det kan vara med allt från deprimerade mammor eller föräldrar som inte klarar konfliktfyllda situationer, till familjer med sömn- eller matproblem, säger Emma.

Hur kommer familjecentralen utvecklas de nästa 20 åren?

–      Vi kommer att jobba mer med att utvecklas, synas mer och vara mer tillgänglig, säger Lena.

–      Om 20 år har vi kanske ett eget familjecentralhus som är tillgänglig för alla barn under sex år i Härnösands kommun, föreslår distriktsköterska på barnhälsovården, Gunilla Skyttner.

–      Ett ställe med grönska runt och gungor i en inhägnad utemiljö, lägger förskolläraren Benita Höglund till.

Familjecentralen planlägger festligheter och öppet hus för att fira sina första tjugo år och väntar nu på att restriktionerna ska lättas.

–      20-årsjubileumet ska synas och det ska firas, förhoppningsvis i år, säger Lena Viklander.

 

Visste ni att…

familjecentralen har klädhyllan ”TA-GE” som är öppen för alla. Hit kan den som vill skänka kläder, skor och leksaker för både barn och vuxna. Om man behöver något av det kan det hämtas kostnadsfritt.