Reportage Yippie 3 2020

Profilen: Johan Mast

Foto Pawel Maronski

”Det finns ett driv och en framåtanda i Härnösand”

Johan Mast har jobbat tio år inom hjälp­organisationen Läkare utan gränser, varav fem som generalsekreterare för dess svenska gren.
När familjen efter många år i Stockholm och ute i världen ville prioritera livskvalitet föll valet på – Härnösand.

 Han har visserligen rötterna på Svanö, men hoppet från Uganda till Härnösand som familjen gjorde i höstas känns långt ifrån självklart. Johan Mast konstaterar att han har gett upp försöken att förklara det beslutet enkelt.
– Det var en sammanvägning av alla behov och önskemål vi hade, men mycket ligger i att vi sökte livskvalitet både för oss och barnen, konstaterar Johan till slut. Vi ville bort från trängsel och trafik och satt till slut med ett litet antal alternativ kvar.
Ett av dem var Härnösand och här fanns vänner och vänners vänner som skickade bra signaler.
– Vi hade hört talas om bra skolor, bra miljöhänsyn och ett stort miljöengagemang bland annat. När vi kollade fick vi också bilden av en stad med ett slags driv som är svårt att sätta fingret på, en framåtanda och vilja att prova nya saker som var väldigt positiv.
Och hur är det? Har Härnösand levererat?
– Vi är nöjda! Jag tycker att det blivit som vi hoppades. Det är nära till allt, det finns en bra infrastruktur för friluftslivet – cykel, vandring…, skolan är kalasbra och jag tycker att folk är nyfikna och väldigt välkomnande. Sedan finns det en stolthet hos människor här. Härnösandsborna – vi! – tycker att det här är en bra plats och vi talar väl om vår stad.
Ett drygt halvår efter att familjen blivit Härnösandsbor går nu flytten från lägenhet till hus. Renovering pågår med sikte på inflyttning framåt sommaren.
Sambon Anna läser till barnmorska, barnen går på Gerestaskolan och Johan jobbar med ett antal egna företag och projekt. Framförallt arbetar han på konsultbasis med krisberedskap och tar fram utbildningar i fältsäkerhet för myndigheter och ideella organisationer. Dessutom driver han ett it-företag. Och parallellt ett ännu så länge hemligt projekt som han arbetat på under tre års tid.
Fortsättning följer!

Johan Mast

KRISKONSULT

Ålder 41 år.
Familj Sambo och två pojkar.
Bor Snart hus på Hovsjorden.
Gör Egenföretagare med krisfokus.

Artikeln publicerades i Yippie 3 2020 på sidan 16