Sport & fritid Yippie 2 2021

Gäddfabrik sjösätts i Höga Kusten

Foto Privat

Nu blir det gäddfabrik i Östersjön.
Vid världsarvet Höga Kusten i Ångermanland ska Världsnaturfonden, Sportfiskarna och Länsstyrelsen i Västernorrland restaurera våtmarker och skapa fria vandringsvägar för gäddor och abborrar. Satsningarna i Höga Kusten är del i ett större projekt för att blåsa liv i Östersjön och återskapa livskraften i ett av världens mest förorenade hav. Projektet kommer pågå till och med 2023.
Det ska anläggas lekområden, så kallade gäddfabriker, för att hjälpa gäddor och andra rovfiskar att föröka sig. En riktigt bra fungerande gäddfabrik kan producera 10 000-tal små gäddyngel på en säsong.
Dessutom ska kunskap om livet under havsytan spridas genom bland annat medborgarforskning, strandvandringar och temadagar för skolor.
– Ambitionen är att förbättra Östersjöns miljö, samtidigt som vi vill fånga upp det ­engagemang vi ser hos barn och vuxna i regionen. Alla kan påverka och göra skillnad på något plan, säger marinekolog Lotta Nygård på länsstyrelsen i Västernorrland.
Projektet ska först hitta de mest lämpliga platserna inom Höga Kusten för åtgärder utifrån var behovet är störst och det gör störst nytta.

Artikeln publicerades i Yippie 2 2021 på sidan 10