Härnösand Yippie 2 2021

Återbruksgalleria och stadsnära odling

Ingrid Nilsson ägnade sommaren åt att sätta sig in i sitt nya jobb som chef för arbetslivsförvaltningen i Härnösands kommun. Sommarens undersökning mynnade ut i planer på att etablera en återbruksgalleria och stadsnära odling.

I våras började Ingrid Nilsson som chef på Arbetslivsförvaltningen i Härnösands kommun. Under de första månaderna satte hon sig in i sin nya tjänst.
– Jag såg på situationen och vilken politik kommunen förde och tänkte; ”vad kan arbetslivsförvaltningen göra för att bidra”, berättar Ingrid.
Kommunen satsar på ekologisk och social hållbarhet, få flera in i arbetsmarknaden och skapa mer liv i centrum. Dessutom utvecklar flera företag i kommunen cirkulär ekonomi och arbetar med närodlad mat. Genom båtturismen har Härnösands också gjort sig ett namn som en bra loppisstad. Bakom detta ligger också de globala målen i Agenda 2030. Allt detta, och lite till, spann Ingrid Nilsson vidare på.

Hösten 2020 drog hon och några medarbetare på inspirationsresa till två kommuner som var igång med bra koncept. Till Eskilstuna där kommunen har utvecklat återbruk till ett ny nivå. Och till Sandviken, där man har etablerat stadsnära odlingar som skapar arbetstillfällen till medborgare som inte hade varit en del av arbetsmarknaden förut.
– Huvudsyftet för mig är att skapa en bredd av nya arbetstillfällen, säger Ingrid.
Utifrån besöket i Eskilstuna växte idén om Norrlands första återbruksgalleria. I Härnösand finns redan en fin kretsloppspark som kan utvidgas. Via en återbruksgalleria kan antalet anställda som jobbar på kretsloppsparken utökas från dagens femton som sorterar med ytterligare tio anställda. Ingrid beskriver hur det kan fungera: Idén bygger på entreprenörer som vill starta företag inom återbruk, affärer som till exempel säljer begagnade leksaker, vitvaror, datautrustning, möbler och/eller kläder. Företagarna får göra önskelistor på vad de önskar av saker de kan återsälja eller designa i sina butiker. Invånarna väljer sedan om de vill skänka sina kasserade saker till företagen eller om de hellre vill att deras saker slängs bort. Personalen på kretsloppsparken samlar in saker utifrån önskelistorna. De transporteras till en uppsamlingsyta där respektive butiksägare kan hämta det de önskat. De saker som butiksägarna väljer att inte använda är det fritt fram för andra butiksägare att använda.

Det andra projektet är stadsnära odling, inspirerad av Högbo bruk i Sandviken. Där jobbar många som kanske inte kan flytande svenska, men som kan odling och djurskötsel.
– Det fungerade, det var inspirerande att se, ett sätt att skapa meningsfull sysselsättning för personer som aldrig har tagit del av den svenska arbetsmarknaden, säger Ingrid och hon ser framför sig 100 sysselsatta som idag står långt från dagens arbetsmarknad.
Stadsnära odlingar kunde dessutom ge en ny och attraktiv miljö i stadsbilden, med växthus och djur på något av markområdena som kommunen äger.
Projektledaren för båda projekten anställs från första mars, och många ansökningar har redan kommit in.
– Det är kul att skapa något nytt!

Artikeln publicerades i Yippie 2 2021 på sidan 16